Air Canada มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมผ่านเส้นทางบินตรง “กรุงเทพ-แวนคูเวอร์”


ฉลองครบรอบ 35 ในประเทศไทย พร้อมดันแคมเปญรักษ์โลก “Leave Less Do More”

แอร์ แคนาดา สายการบินแห่งชาติของแคนาดา และสายการบินแนวหน้าระดับโลก ฉลองครบรอบ 35 ปีของการดำเนินงานในประเทศไทย พร้อมมุ่งมั่นดำเนินการตามเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) อย่างต่อเนื่อง สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนไทย และความผูกพันธ์กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ในยุคปัจจุบันที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ แอร์ แคนาดาได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวพร้อมแสดงออกอย่างชัดเจนด้านแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผ่านแคมเปญ “Leave Less Do More” ที่เป็นพันธกิจหลักขององค์กร และความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะขยายการดำเนินงานในไทยไปพร้อมกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยไม่เพียงกำหนดเป็นเป้าหมาย แต่ยังรวมถึงแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมด้วย ผ่านตัวอย่างกิจกรรมสำคัญภายใต้แนวคิด “Leave Less” เช่น การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในสายการบิน ที่สามารถลดได้ถึง 47.8 ล้านชิ้นภายในปี 2562 อีกทั้งยังมีโครงการรีไซเคิลสิ่งของนำไปใช้ใหม่และนำไปบริจาค ครอบคลุมตั้งแต่เครื่องแบบที่ใช้แล้ว ชุดอำนวยความสะดวกในไฟลท์บิน ผ้าห่มที่ฆ่าเชื้อแล้ว และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ถูกส่งมอบให้องค์กรการกุศลต่างๆ ในท้องถิ่น ทุกโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญ “Leave Less Do More” อย่างชัดเจน ที่จะบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์จากกิจการทั่วโลกภายในปี 2593

เนื่องในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของ แอร์ แคนาดา ได้มีการยกระดับความมุ่งมั่นไปอีกขั้นด้วยการเปิดเที่ยวบินตรง “กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์” อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ บนเส้นทางนี้แสดงถึงก้าวสู่มาตรการความยั่งยืนในบริบทท้องถิ่น ผ่านการดำเนินการโดยเครื่องบินรุ่น โบอิ้ง 787-9 ดรีมไลเนอร์ เครื่องบินอันทันสมัยและประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อที่นั่งบนเส้นทางกรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เส้นทางบินตรงดังกล่าวยังเป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นตามแนวคิด Leave Less โดยผู้โดยสารของ แอร์ แคนาดา สามารถมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้ ด้วยตัวเลือกการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับองค์กร CHOOOSE พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมของ แอร์ แคนาดา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ และผู้ผลักดันการใช้โซลูชันด้านสภาพอากาศภายในองค์กรต่างๆ ซึ่งโปรแกรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารชั้นประหยัดที่เดินทางเที่ยวเดียวจากกรุงเทพฯ สู่แวนคูเวอร์ สามารถซื้อแพ็คเกจการชดเชยคาร์บอน (Carbon offsets) เพิ่มได้เพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในราคา 15 ดอลลาร์แคนาดา หรือประมาณ 390 บาท

ภายในประเทศไทย ทีมงาน แอร์ แคนาดา ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นเพื่อบูรณาการกลยุทธ์ความยั่งยืนระดับโลกเข้ากับบริบทของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างแข็งขัน และส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่สายการบินให้บริการ โครงการริเริ่มที่โดดเด่น ได้แก่ ความร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่นเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), Patom Organic, ECOTOPIA และ Earthology ที่สอดคล้องความมุ่งมั่นของ แอร์ แคนาดาในการสนับสนุนโครงการด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือเหล่านี้ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของสายการบินในการสร้างผลงานที่มีความหมายและตอบโจทย์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการของชุมชนในประเทศไทย

อีกหนึ่งในไฮไลท์สำคัญล่าสุดคือกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน แอร์ แคนาดา ทั่วเอเชียแปซิฟิก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผ่านโครงการนำขยะจากการก่อสร้างในท้องถิ่นที่มักจะถูกนำไปฝังกลบ มาสร้างสรรค์ประยุกต์เป็นจานรองแก้วด้วยศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้างรายได้ และกระจายอาชีพภายในชุมชน อีกทั้งยังกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อีกด้วย

“เราตระหนักถึงความรับผิดชอบในการสร้างอนาคตที่มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อคงไว้ซึ่งโลกสีเขียวแก่ผู้คนในทุกท้องถิ่น ในขณะที่เราโลดแล่นบนท้องฟ้าและเชื่อมโยงชุมชนต่างๆ เข้าด้วยกัน แอร์ แคนาดา ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับพันธมิตรและนักเดินทางทุกคนสู่การเดินทางและการพัฒนาชุมชนไปสู่ความยั่งยืน” – คิโย ไวส์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย แอร์ แคนาดา ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

“พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ Air Canada ในโครงการ Upcycle นี้เป็นครั้งแรก เราได้รับบริจาคผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ และด้วยความช่วยเหลือจากสายการบิน เราได้นำผลิตภัณฑ์รีไซเคิลไปประยุกต์ใช้และขายต่อ เพื่อสร้างรายได้ และผลกระทบเชิงบวกอื่นๆ แก่การดำรงชีวิตในชุมชน” – สมบัติ ทองสวัสดิ์ ผู้นำชุมชนย่านวังเดิม

แอร์ แคนาดา ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนแก่สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เป็นแนวทางหลักของการดำเนินงานอย่างแน่วแน่ ผ่านโครงการริเริ่มด้านความยั่งยืนระดับโลก “Leave Less Do More” ที่มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในเส้นทางบินตรง กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์ที่เป็นตัวอย่างการดำเนินงานของสายการบินที่สะท้อนถึงความทุ่มเทในการท่องเที่ยวทางอากาศอย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนรวมต่อชุมชน และยังมอบโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและพันธมิตรมีได้มีส่วนร่วมกับโครงการความยั่งยืนของ แอร์ แคนาดา อย่างทั่วถึง

ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “Leave Less and Do More” ได้ที่เว็บไซต์ https://leaveless.aircanada.com/ca/en/index.html
ใหม่กว่า เก่ากว่า