เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ Dustroid ของ Oizom ผ่านการรับรอง MCERTS กำหนดมาตรฐานใหม่ในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม


Oizom มีความภูมิใจที่จะประกาศความสำเร็จครั้งล่าสุด โดยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ Dustroid Air Quality Monitor ผ่านการรับรองมาตรฐาน MCERTS จาก CSA Group (Sira) ในนามของ Environmеnt Agеncy (EA) นับเป็นการตอกย้ำว่า Dustroid ปฏิบัติตามมาตรฐานประสิทธิภาพ MCERTS อันเข้มงวดสำหรับเครื่องวัดอนุภาคในบรรยากาศ

การผ่านการรับรองมาตรฐาน MCERTS ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ เพราะเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่มีต่อความสามารถของ Dustroid ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยมาตรฐาน MCERTS ได้กำหนดกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดิน และน้ำ การผ่านการรับรองดังกล่าวบ่งชี้ว่า Dustroid มีคุณสมบัติตามมาตรฐานและเกินมาตรฐานระดับสูงในด้านคุณภาพของข้อมูลซึ่งจำเป็นสำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศด้วยความแม่นยำ

Dustroid มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการตรวจวัดฝุ่นละออง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 และ PM10 ด้วยความแม่นยำเป็นพิเศษ ทำให้เป็นเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่จำเป็นสำหรับการตรวจวัดมลพิษในภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีฝุ่นเป็นจำนวนมาก เช่น สถานที่ก่อสร้าง เหมือง และเขตรื้อถอน เป็นต้น โดยความสามารถในการรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำของ Dustroid ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการปกป้องสุขภาพของประชาชนคุณกรูตี ดาฟดา (Kruti Davda) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมของ Oizom ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกว่า "การที่ Dustroid ผ่านการรับรองมาตรฐาน MCERTS เป็นยิ่งกว่าความสำเร็จ โดยเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของเรา อีกทั้งยังตอกย้ำว่าอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถไว้วางใจเราได้อย่างเต็มที่ในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยมั่นใจได้ว่ามีความสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน"

การรับรองนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของ Dustroid ในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังทำให้ Dustroid เป็นโซลูชันที่ไว้วางใจได้และคุ้มค่าในการรวบรวมข้อมูลด้วยความแม่นยำและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจในบริบทด้านกฎระเบียบโดยมีข้อมูลอ้างอิง ด้วยเหตุนี้ Dustroid จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

เทคโนโลยีขั้นสูงและมาตรฐาน MCERTS ได้ตอกย้ำสถานะของ Dustroid ในฐานะผู้นำด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยเป็นสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือและความแม่นยำที่มอบโซลูชันการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างครอบคลุมให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ
ใหม่กว่า เก่ากว่า