LENOVO ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อควบคุมการดำเนินงานในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกกลาง สานต่อการมีส่วนร่วมผลักดันให้ธุรกิจในกลุ่มตลาดที่กำลังเติบโตก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล


 

เลอโนโวประกาศแต่งตั้งทีมผู้บริหารเลอโนโวไทยเข้าดำรงตำแหน่งบริหารงานในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลางเพื่อต่อยอดธุรกิจและผลักดันการเติบโตให้กลุ่มตลาดที่กำลังพัฒนาก้าวสู่ความเป็นดิจิทัลผ่านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะจากเลอโนโว


คุณธเนศ อังคศิริสรรพ, ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับคุณวรพจน์ และคุณอตินุชในการขึ้นรับตำแหน่งในครั้งนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับบุคคลทั้งสองมามากกว่า 10 ปี บุคคลทั้ง 2 มีคุณสมบัติที่ครบครันทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กอปรกับความสามารถในฐานะผู้นำ ผมเชื่อมั่นว่าทั้ง 2 ท่านจะเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเติบโตของตลาดในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกกลางให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะของเลอโนโว  


คุณวรพจน์ ถาวรวรรณ ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจคอนซูเมอร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลาง โดยจะรับผิดชอบดูแลบริหารงานในตลาดทั่วภูมิภาค อันได้แก่ กลุ่มตลาดภูมิภาคอาเซียน รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน และเกาหลีใต้ เพื่อผลักดันการเติบโตของผลิตภัณฑ์เลอโนโวในส่วนของผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ ตั้งแต่ พีซี / แล็ปท็อป แท็บเล็ต AR/VR สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่น ๆ  

ก่อนเข้ารับตำแหน่งปัจจุบัน คุณวรพจน์ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปประจำพม่า ลาว กัมพูชา และผู้อำนวยการส่วนธุรกิจคอนซูเมอร์ประจำไทย โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลลูกค้าในส่วนธุรกิจคอนซูเมอร์และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเลอโนโว


คุณอตินุช ฉ.โรจน์ประเสริฐ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปประจำพม่า ลาว และกัมพูชา ต่อจากคุณวรพจน์ โดยการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้เป็นตำแหน่งเพิ่มเติมจากความรับผิดชอบในงานที่กำกับดูแลอยู่ในปัจจุบันในตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่


โดยนอกเหนือจากการบริหารดูแลงานในลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ในไทยมามากกว่า 5 ปี คุณอตินุชจะทำหน้าที่เป็นผู้นำการบริหารธุรกิจเลอโนโวในพม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อขยายการเติบโตให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในทั้งในอุตสาหกรรมการศึกษา กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มอุตสาหกรรมการเงินและธนาคาร และอื่น ๆ สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี และการให้บริการแบบ service-led transformation  ของเลอโนโว


นอกเหนือจากความสามารถในการบริหารงานธุรกิจ คุณอตินุชยังเป็นผู้นำกลุ่ม “Women In Lenovo Leadership (WILL)" ซึ่งเป็นโปรเจ็คที่เลอโนโวจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในองค์กร โดยเป็นบุคคลตัวอย่างให้แก่กลุ่มพนักงานหญิงในเลอโนโว สร้างแรงบันดาลใจ และโอกาสในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับสูงในการบริหารธุรกิจ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ใหม่กว่า เก่ากว่า