กรุงศรี (Krungsri) คว้าสองรางวัลนวัตกรรมการเงินเพื่อลูกค้าธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปี ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการเงินดิจิทัลครบวงจร


กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ได้รับสองรางวัลด้านนวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมแห่งปี อย่าง The Thailand Domestic Technology & Operations Bank of the Year และ The Thailand Domestic Initiative of the Year จากงาน The ABF Wholesale Banking Awards 2022 ตอกย้ำความเป็นธนาคารชั้นนำที่ให้ความสำคัญแก่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมเดินหน้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางการเงินให้แก่ลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนผ่านระบบการทำธุรกรรมจากเดิมที่ทำผ่านสาขาธนาคารเป็นหลัก สู่การทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกรรมในโลกดิจิทัลที่ลูกค้าธุรกิจต้องการความสะดวกรวดเร็ว และลดต้นทุนได้


นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ กรุงศรี ในการศึกษาความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจและนำมาพัฒนาระบบนิเวศทางการเงินสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างไร้รอยต่อผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคารที่ครบวงจร เพื่อช่วยลดเวลา ขั้นตอน และต้นทุนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบ Krungsri Supply Chain on Blockchain เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคู่ค้าสามารถส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีได้โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่บน Krungsri Biz Online ที่นอกจากจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจให้แก่ลูกค้าได้โดยตรงแล้ว ยังช่วยให้ลูกค้ากลุ่มธุรกิจสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ และขอรับหนังสือค้ำประกันดิจิทัล (e-Bank Guarantee) ได้บนแพลตฟอร์มเดียว โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารอีกต่อไป”

ใหม่กว่า เก่ากว่า