Western Digital ได้รับการอนุมัติจากโครงการ SBT จากเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก


เวสเทิร์น ดิจิตอล (NASDAQ: WDC) ประกาศเมื่อวันที่ กันยายนว่าด้วยเรื่องการได้รับอนุมัติจากโครงการ Science Based Targets initiative (SBTi) ที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีสและกฏเกณฑ์และข้อกำหนดของ SBTi ที่กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไปเป็นตามเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์บนพื้นฐานภูมิอากาศศาสตร์ (climate science) ที่ว่าด้วยการป้องกันจากผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

“การมุ่งมั่นเชิงรุกเพื่อไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ SBT นี้เป็นสิ่งที่พึงกระทำต่อโลกใบนี้ สังคม ลูกค้า และพนักงานของเรา เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้า และบริษัทต่าง ๆ ก็มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามศักยภาพและขนาด” โจชัว ปาร์คเกอร์ (Joshua Parker) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความยั่งยืนขององค์กร บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล กล่าว เราได้ทำให้เรื่องการลดการปล่อยมลพิษให้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของเรา

 

การริเริ่ม SBTi สนับสนุนการตั้งเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัทต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในอนาคต เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่าง CDP และ กรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature: WWF)

 

SBTi ตั้งเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ไว้สองหลักการสำคัญให้กับองค์กรเพื่อดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิก่อนอุตสาหกรรม และมุ่งสู่การจำกัดอุณหภูมิฯ ไว้ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงปารีส

 

เวสเทิร์น ดิจิตอล มุ่งที่บรรลุเป้าหมายจำกัดอุณหภูมิให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

 

อัลเบอร์โต คาริโอ ปิเนดา (Alberto Carrillo Pineda) กรรมการผู้จัดการ Science Based Targets ที่ CDP หนึ่งในพันธมิตร SBTi กล่าวว่า “เราขอแสดงความยินดีกับเวสเทิร์น ดิจิตอล ในการกำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับการจำกัดอุณหภูมิให้น้อยกว่า 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเป้าหมายข้อตกลงปารีสกำหนดไว้” และเพิ่มเติมอีกด้วยว่า “เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ที่มีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของ SBT เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายที่เลวร้ายที่สุดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

 

ภายใต้เป้าหมายใหม่ เวสเทิร์น ดิจิตอล มุ่งที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากแหล่งที่องค์กรเป็นเจ้าของหรือควบคุม) และ (การปล่อยมลพิษทางอ้อมจากการผลิตไฟฟ้าความร้อนหรือไอน้ำที่ซื้อโดย บริษัท) ลง 42 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2573 จากปีฐาน 2565 (Base year) และบริษัทยังใช้เป้าหมายขอบเขต (การปล่อยมลพิษทางอ้อมอื่น ๆ) เพื่อลดความเข้มการปล่อยมลพิษของผลิตภัณฑ์ลง 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2573

 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เวสเทิร์น ดิจิตอลจะมุ่งเน้นที่การลดพลังงานเป็นหลัก ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในสถานที่ทำงาน และการจัดหาพลังงานหมุนเวียนโดยตรง โดยความคืบหน้าที่บริษัทฯ ดำเนินการกับส่วนต่าง ๆ มีดังนี้:

 

●        กลางปี 2564 โรงงานเวสเทิร์น ดิจิตอล ในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือใช้พลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์

●        เวสเทิร์น ดิจิตอล ซื้อพลังงานหมุนเวียน 100 เปอร์เซ็นต์สำหรับใช้ในสำนักงานในเมืองเซินเจิ้น และกำลังสำรวจหาทางเลือกสำหรับโรงงานแห่งต่าง ๆ ทั่วโลก

●        เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในสถานที่ปฏิบัติงานหลายแห่งทั่วโลก

●       ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึง 2563 เวสเทิร์น ดิจิตอล ลดความเข้มข้นของพลังงานของผลิตภัณฑ์ลง 25 เปอร์เซ็นต์

●     ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึง 2563 เวสเทิร์น ดิจิตอล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขต 1 และ ลงกว่า เปอร์เซ็นต์

ใหม่กว่า เก่ากว่า