Oxford University Press ปรับแบรนด์ใหม่ ก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล


สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press: OUP) ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดตัวการปรับแบรนด์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของแบรนด์ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การเป็นสำนักพิมพ์ที่เน้นด้านดิจิทัลเป็นหลักเพื่อทำให้องค์ความรู้และการเรียนรู้ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นผ่านการใช้เทคโนโลยี

 


OUP ได้พัฒนาองค์ความรู้และการเรียนรู้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และในปัจจุบัน OUP ได้ผลิตสื่อและบริการคุณภาพสูงสำหรับผู้เรียนและนักวิจัยทั่วโลกในสามตลาดหลัก ได้แก่ การวิจัย การศึกษา และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ OUP เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำให้บริษัทยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าของวงการการศึกษานี้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 


OUP ยังคงพัฒนาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องให้ได้มากที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ ถือได้ว่าเป็นตัวเร่งที่สำคัญมากขึ้นในช่วงโควิด OUP ได้พัฒนาแพลตฟอร์มรวมทั้งเพิ่มความพร้อมของทรัพยากรด้านดิจิทัลจำนวนมาก และถูกนำมาใช้ในการสอน การเรียนรู้ และการวิจัยทั่วโลกอย่างกว้างขวาง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดขึ้น รวมถึงศูนย์กลางการวิจัยโควิด-19 แบบออนไลน์ ที่มีกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การประชุมสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ (English Language Teaching Online Conference: ELTOC) ซึ่งมีครูเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 53,000 คนจากทั่วโลก การอัปเดตแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์ที่สำคัญ เช่น MyMaths เพื่อสนับสนุนผู้สอนจากที่บ้าน ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าดูแล้วถึง 30 ล้านครั้ง

 

ไนเจล พอร์ทวูด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (Nigel Portwood, CEO of Oxford University Press) กล่าวถึงการปรับแบรนด์ใหม่นี้ว่า “เราเป็นผู้นำด้านการศึกษาและการวิจัยมาโดยตลอด และตระหนักถึงบทบาทสำคัญที่เราสามารถทำได้ในการช่วยเหลือผู้คนและสังคมให้ก้าวหน้าผ่านองค์ความรู้และการเรียนรู้ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราเดินหน้าขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ถึงแม้ผลงานสิ่งพิมพ์ยังคงเป็นที่ต้องการอยู่ในขณะนี้ เราคาดว่าจะเห็นถึงความเชื่อมั่นต่อเครื่องมือและทรัพยากรด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในตลาดหลักทั้งหมดที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ การปรับ   แบรนด์ใหม่นี้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเราในรูปแบบดิจิทัล แสดงให้เห็นว่าเรากำลังปรับเปลี่ยนบทบาทของเราอย่างไร รวมถึงความตั้งใจของเราที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและชุมชนของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”

 


ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ OUP คือการเป็นผู้นำในด้านการศึกษา ดังนั้น OUP จะจัดงาน Forum for Educators: Learning Beyond Tomorrow ผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจะมีผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสนทนากันถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ เช่น การสร้างความรู้ทางดิจิทัล ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ทางดิจิทัล (Digital Divide) และการปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา

ใหม่กว่า เก่ากว่า