คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น THAILAND BEST EMPLOYER BRAND AWARD 2021 จากโครงการฝึกอบรมด้านการผลิตอัจฉริยะของบริษัทฯ จัดโดย สถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress)


บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลจาก Thailand Best Employer Brand Awards ประจำปี 2021 จัดขึ้นโดยสถาบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (World HRD Congress) ซึ่งพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ได้จัดแบบออนไลน์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องความอุตสาหะและความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการใช้โซลูชั่นรูปแบบใหม่ในการฝึกอบรมบุคลากรอย่างมืออาชีพและได้มาตรฐานระดับสากลให้แก่พนักงานขององค์กร


เดลต้า ประเทศไทย ได้เข้าร่วมชิงรางวัลกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยหลากหลายบริษัท และมีบริษัทในสายอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 100 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการนี้


รางวัลดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกมาจากโครงการ Delta Smart Manufacturing (DSM) Training Academy ของ บริษัท ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมที่แข็งแกร่ง และมีแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพนักงาน รวมถึงมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพและผลผลิตโดยอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง


เดลต้าสร้างสถาบันฝึกอบรมพัฒนาทักษะการผลิตอัจฉริยะ DSM ขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถของวิศวกรอัตโนมัติในประเทศไทย และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก ผ่านระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติ หลักสูตรการฝึกอบรมดั้งเดิมของเดลต้า เพื่อฝึกวิศวกรมีดังต่อไปนี้:


  • แพลตฟอร์มทั่วไป : การปฎิบัติการหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน, HMI และ การปรับใช้หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 
  • การดำเนินการและบำรุงรักษาอุปกรณ์: การแนะนำ Delta MES, พื้นฐานโปรแกรม CAD และ การควบคุมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
  • การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาหุ่นยนต์: ซอฟต์แวร์เขียนโปรแกรม DROE, คำสั่ง LUA และตัวแก้ไข RL
  • การควบคุมอิเล็กทรอนิกส์: ระบบจัดการไฟฟ้า, อินเวอร์เตอร์, เซ็นเซอร์, เซอร์โว มอเตอร์ และ การออกแบบ โปรแกรมใน PLC

ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผู้บุกเบิกโซลูชันระบบอัตโนมัติในประเทศไทย เดลต้าลงทุนในการฝึกอบรมวิศวกรระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย และศูนย์การผลิตของตนเอง เดลต้ามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรมของไทยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ในการพัฒนาการผลิตที่ชาญฉลาดและกลุ่มบุคลากรที่ชาญฉลาด ให้เพิ่มขึ้นในประเทศไทย


 

Previous Post Next Post