Sunday Insurtech สานฝันน้อง ส่งต่อ Macbook Pro 17 พร้อมแนะแนวสายอาชีพด้าน Technology

ซันเดย์ (“Sunday“) กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและการประกันภัยเต็มรูปแบบ (Full-stack insurtech) แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริจาค Macbook Pro 17 ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์เพื่อใช้ในการศึกษาและสนับสนุนสายงานเทคโนโลยีภายใต้โครงการ “แนะแนวอาชีพในฝัน” ซึ่งเป็นโครงการที่ทางซันเดย์จัดทำขึ้นมาโดยมุ่งหวังที่จะเป็นแรงบันดาลใจ และให้ความรู้ในสาขาอาชีพที่น่าสนใจให้กับนักเรียนในช่วงมัธยม 5 และ 6 ซึ่งครั้งนี้ทางซันเดย์ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพด้านสายอาชีพ Technology ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 

ในปัจจุบันสายงาน Technology มีแตกแขนงไปในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนา Software การทดสอบระบบ การออกแบบ UX/UI หรือจะเป็นด้านที่พัฒนา AI/ML โดยเฉพาะ ถือว่าเป็นสายงานที่จับตามองเป็นอย่างมาก ทำให้ในปัจจุบันเยาวชนไทยให้ความสนใจในการศึกษาต่อ พัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อเข้าศึกษาต่อในสายงานดังกล่าว ซึ่งโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ซันเดย์ได้เข้าไปแนะแนวสายงาน Technology รวมถึงส่งมอบ Macbook Pro 17 จำนวน 17 เครื่องเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสายอาชีพดังกล่าว โดยกิจกรรมที่ทางซันเดย์จัดขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วง หลักๆ

  1. แนะแนวเกี่ยวกับสายอาชีพ Technology ต่างๆ เช่น Developer, Tester, UX/UI Designer, Data Science ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงคณะหรือสาขาที่ต้องเรียน
  2. หากนักเรียนมีความสนใจ ซันเดย์จะให้นักเรียนที่มีความสนใจทำแบบทดสอบที่ถูกออกแบบมาจากทีม Data Analyst นั้นหมายความว่านักเรียนจะได้ทดสอบความสามารถและทักษะที่จะได้ใช้จริงในสายงานดังกล่าว
  3. หากนักเรียนผ่านเกณฑ์ดังกล่าวทางทีมซันเดย์จะจัดเทรนนิ่งให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสายงาน Technology และลงมือทำ Data Analysis จากตัวอย่างข้อมูลที่เตรียมให้

คุณฉัตรชัย กฤชเศรษฐสกุล ผู้อำนวยการด้านเทคนิค บริษัท ซันเดย์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าว “ซันเดย์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนให้โอกาสพวกเราเข้ามาแบ่งปันความรู้ แนะแนวทางการศึกษาต่อแก่น้องๆ พวกเรายินดีสนับสนุน Macbook Pro 17 จำนวน 17 เครื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ สานต่อความฝันในสายอาชีพด้าน Technology ในอนาคต เราหวังว่า น้องๆ จะได้แรงบันดาลใจ และได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามอบให้ในวันนี้อย่างเต็มที่” 

ใหม่กว่า เก่ากว่า