HUAWEI ประเทศไทย คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นจากกระทรวงแรงงาน ตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่สนับสนุนบุคลากรไทยอย่างสร้างสรรค์


บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 1 จากกระทรวงแรงงาน โดยมีดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนรับรางวัลอันทรงเกียรติจากกรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ให้ความสำคัญกับองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและนายจ้าง รวมถึงเสริมสร้างสวัสดิการและความมั่นคงในสายอาชีพให้แก่พนักงาน ทั้งนี้ รางวัลที่หัวเว่ยได้รับยังถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของบริษัทที่ต้องการยกระดับมาตรฐานด้านการดูแลพนักงานในประเทศ รวมทั้งมุ่งมั่นสนับสนุนบุคลากรด้านดิจิทัลในประเทศไทยอย่างรอบด้าน ผ่านการจ้างงานและการดูแลพนักงานไทยในองค์กรของหัวเว่ย 


ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการได้รับรางวัลจากกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ว่า “หัวเว่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากกระทรวงแรงงานของประเทศไทย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของหัวเว่ย ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและตอบแทนสังคมไทย ตามพันธกิจ ‘เติบโตพร้อมกับประเทศไทย ร่วมสนับสนุนประเทศไทย’ (Grow in Thailand, Contribute to Thailand) ผ่านการวางรากฐานในการบ่มเพาะอีโคซิสเต็มด้านบุคลากรดิจิทัลที่แข็งแกร่งในประเทศ ทั้งนี้ การมุ่งมั่นสนับสนุนบุคลากรในองค์กรของหัวเว่ย ประเทศไทย ให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี สามารถแสดงทักษะการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีเส้นทางในสายอาชีพที่ชัดเจน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศไทยด้วยเช่นกัน และยังตรงกับค่านิยมของหัวเว่ยที่ต้องการสร้างออฟฟิศที่น่าทำงาน เพื่อดึงดูดบุคลากรระดับหัวกะทิให้มาร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ แก่ภาคอุตสาหกรรม” 


ทั้งนี้ รางวัลด้านสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแรงงานและองค์กร ให้ทั้งนายจ้างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคแรงงาน รวมทั้งวางสวัสดิการที่เหมาะสมและมีความเป็นธรรมในองค์กร เพื่อทำให้พนักงานมีสายอาชีพที่มั่นคงและมีชีวิตการทำงานที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งพนักงานและสมาชิกในครอบครัวกินดีอยู่ดี มีสภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่การทำงานร่วมกันในองค์กรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  


โดยก่อนหน้านี้ หัวเว่ย ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลในหมวดหมู่ ‘Most Caring Employer’ จากสถาบัน HR ASIA ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ย ในการสร้างสถานที่ทำงานในประเทศไทยที่พนักงานสามารถเติบโตได้ รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้หัวเว่ยสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณภาพในไทยสนใจมาร่วมทำงาน โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีตลาดแรงงานที่มีพลวัตร มีการแข่งขันสูง และมีบุคลากรที่มีทักษะจำนวนมากซึ่งกำลังมองหาโอกาสการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย โดยรางวัลที่หัวเว่ยได้รับจากกระทรวงแรงงานและ HR ASIA ต่างมีความสำคัญกับหัวเว่ยเป็นอย่างยิ่ง และยังตรงกับคุณค่าที่หัวเว่ยประเทศไทยให้ความสำคัญ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสนับสนุนประเทศไทย และวางจุดยืนด้านการเป็นนายจ้างที่ให้ความใส่ใจและลงทุนกับการเติบโตและสวัสดิภาพของพนักงานในองค์กร ซึ่งสุดท้ายจะดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถอันหลากหลายในประเทศไทยให้สนใจมาร่วมงานกับหัวเว่ยเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า 

ใหม่กว่า เก่ากว่า