Canon เปิดบ้านต้อนรับคณะนิสิตและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีแคนนอนอย่างใกล้ชิด


บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย นายฮิโรชิ โยโกตะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร เปิดบ้านต้อนรับคณะนิสิตชั้นปีที่ 1 พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมแคนนอนสำนักงานใหญ่ อาคารสาทรสแควร์ เพื่อให้นิสิตเข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการถ่ายภาพและการพิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตภาพและสื่อดิจิทัล ตลอดจนอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์มากยิ่งขึ้น โดยแคนนอนจัดสาธิตผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านอิมเมจจิ้งให้นิสิตได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด อาทิ การแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดิจิทัลพร้อมสาธิตระบบ Livestreaming, ระบบการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง, ระบบการพิมพ์เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์, ระบบเทคโนโลยี Smart Tech รวมถึงแนะนำส่วนงานบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นิสิตเป็นอย่างมาก

สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์และการถ่ายภาพจากแคนนอน สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 02-344-9999

ใหม่กว่า เก่ากว่า