WD วางเป้าหมายใหม่เพื่อเดินหน้าองค์กรสู่ความยั่งยืนและบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2575

 


เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป (NASDAQ: WDC) ประกาศความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายใหม่ด้านความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งเป็นการต่อยอดความมุ่งมั่นหลักของบริษัทในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก โดยมีเป้าหมายใหม่มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มศักยภาพให้กับการดำเนินงานของบริษัษที่การใช้พลังงานหมุนเวียน 100% เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยมลพิษสุทธิ ครอบคลุมขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ของการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท เช่นเดียวกับเป้าหมายในการลดการใช้น้ำและลดการสร้างขยะ

กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนถือเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเวสเทิร์น ดิจิตอล ด้วยการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ บริษัทได้กำหนดและบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานภายใต้ความยั่งยืนหลายอย่าง เช่น การเดินเครื่องจักรในโรงงานหลายแห่งโดยใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตลง ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทยังได้กำหนดความมุ่งมั่นและเป้าหมายใหม่ ประกอบไปด้วย:

การดำเนินธุรกิจทั่วโลกผ่านการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ให้ได้ภายในปี 2573
การบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในการดำเนินงานของบริษัท (การปล่อยมลพิษในขอบเขตที่ 1 และ 2) ภายในปี 2575
ลดการใช้น้ำลง 20% ภายในปี 2573
มีการกำจัดของเสียจากหลุมฝังกลบ ที่เกิดจากบริษัทให้ได้มากกว่า 95% ภายในปี 2573

เออร์วิง ตัน (Irving Tan) รองประธานบริหารการดำเนินงานของบริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอลกล่าวว่า “การมุ่งมั่นสู่เป้าหมายความยั่งยืนเชิงรุกใหม่เหล่านี้ช่วยเสริมให้ เวสเทิร์น ดิจิตอล ให้ความสำคัญในการเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรของเรามีความรับผิดชอบต่อการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้มากขึ้นอีกด้วย" เขากล่าวเสริมว่า “การดำเนินงานตามมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราถือว่าก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดจากมาตรการเกี่ยวกับการลดการใช้น้ำ การกำจัดของเสีย การใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์คาร์บอนต่ำ เป้าหมายใหม่เหล่านี้ล้วนตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมด้านความยั่งยืน”

โปรแกรมความยั่งยืนที่จัดตั้งขึ้นของเวสเทิร์น ดิจอิตอล ได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกและได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องแล้ว ตัวอย่างเช่น เป้าหมายของบริษัทที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับขอบเขตที่ 1 และ 2 ลง 42% ภายในปี 2573 รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซรือนกระจกสำหรับขอบเขตที่ 3 ต่อเทราไบต์ลงถึง 50% ให้ได้ภายในปี 2573 ภายใต้แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 ทั้งสองเป้าหมายนี้ได้รับการอนุมัติโครงการโดยองค์กรอิสระอย่าง Science Based Targets initiative (SBTi) ในปี 2564 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัทก็ประสบความสำเร็จในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขต ที่ 1 และ 2 ได้เกือบ 15% นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม First Movers Coalition เวสเทิร์น ดิจิตอล มุ่งมั่นที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงสุทธิเป็นศูนย์อย่างน้อย 10% ภายในปี 2573 สำหรับการขนส่งทางทะเล นอกจากนี้สิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และปีนัง ประเทศมาเลเซีย ล้วนแต่ได้รับการยอมรับจาก Lighthouse Network ของ World Economic Forum ว่าเปรียบเสมือนประภาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainability Lighthouses) อีกด้วย

เคอร์ติส ไพรซ์ รองประธานฝ่ายวิจัยความยั่งยืนของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น หรือ IDC กล่าวว่า “ความยั่งยืนกลายเป็นเรื่องสำคัญทางธุรกิจสำหรับองค์กรและบริษัทต่างๆ ที่มุ่งมั่นและคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและหากการดำเนินบรรลุเป้าหมาย องค์กรเหล่านั้นจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรม” เขากล่าวต่อไปอีกว่า “เป้าหมายใหม่ของเวสเทิร์น ดิจิตอล ทั้งด้านการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ การลดน้ำและของเสีย และการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นตัวอย่างที่ดีทางด้านการอุทิศตนของบริษัทที่ต้องการจะลดผลกระทบของการดำเนินธุรกิจองค์กรของตนที่มีต่อโลก อีกทั้งยังเป็นการปูทางให้บริษัทอื่นๆ ปฏิบัติตามอีกด้วย”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความยั่งยืนของเวสเทิร์น ดิจิตอล โปรดไปที่เว็บไซต์ด้านความยั่งยืนของเวสเทิร์น ดิจิตอล

ใหม่กว่า เก่ากว่า