คำมั่นสัญญาของ Toshiba ในการสร้างสรรค์อนาคตที่เป็นกลางทางคาร์บอน

 

พลังงานสะอาดและการปฏิวัติทางดิจิทัลกำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ส่งผลให้ความก้าวหน้าต่างๆ ยั่งยืนมากขึ้น และช่วยรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่จะรับประกันได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการปล่อยคาร์บอนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เราต้องการพลังงานหมุนเวียนอย่างเร่งด่วนกว่าที่เคย เทคโนโลยีเหล่านี้จึงสำคัญอย่างยิ่งยวด


ความเป็นกลางทางคาร์บอน หมายความว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ซึ่งนับรวมคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ไม่รวมคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกดูดซับอยู่ในแหล่งกักเก็บคาร์บอน เช่น ป่าไม้ มีปริมาณรวมเป็นศูนย์ เนื่องจากโตชิบามีธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การผลิตพลังงาน การส่ง และการกักเก็บพลังงาน ไปจนถึงการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดในอุตสาหกรรม การขนส่ง และด้านอื่นๆ โตชิบาสามารถมอบโซลูชันที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในหลายมิติToshiba Contributions to Carbon Neutrality
การร่วมสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนของโตชิบา


การผลิต


โตชิบาให้บริการการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) สำหรับใช้ในระบบพลังงานความร้อนที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และจัดหาระบบพลังงานนิวเคลียร์ที่ไม่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ โตชิบายังมุ่งส่งเสริมธุรกิจพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งแทบไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์


การถ่ายโอน


โซลูชันของโตชิบามุ่งสร้างความมั่นใจว่าพลังงานสะอาดจะสามารถส่งผ่านระยะไกลและกักเก็บได้ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โตชิบากำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดอุปสงค์และอุปทานให้สอดคล้องกันเพื่อการส่งไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีการส่งพลังงานที่ลดการสูญเสียพลังงานด้วย


การกักเก็บ


แบตเตอรี่ SCiB™ ชนิดลิเทียมไอออนแบบชาร์จไฟซ้ำได้ของโตชิบา เป็นโซลูชันเพื่อการกักเก็บพลังงานส่วนเกินระยะสั้น ส่วนโซลูชันสำหรับระยะยาวกว่านั้น โตชิบามีเทคโนโลยีแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นก๊าซ ซึ่งสามารถแปลงไฟฟ้าส่วนเกินให้เป็นไฮโดรเจนเพื่อกักเก็บและขนส่งไปยังที่ที่ต้องการได้ ทั้งนี้ โตชิบาได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อพัฒนาโซลูชันควบคุมต่างๆ สำหรับการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้า


การใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด


การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเราที่จะช่วยให้สังคมปราศจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ โตชิบาจึงมุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแบตเตอรี่ SCiB™ ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟซ้ำได้และคุณสมบัติโดดเด่นที่ทำให้เหมาะกับการนำไปใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าและยานพาหนะไฮบริดหลากหลายประเภท เช่น เรือ รถไฟ และยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ ตลอดจนลิฟต์ โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) ระบบพลังงานไฟฟ้า และระบบสำรองกระแสไฟฟ้าจุดแข็งของโตชิบาอยู่ที่ความสามารถในการช่วยสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนในหลายๆ แวดวง โตชิบากำลังมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสีเขียวที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมและความมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ :  https://www.toshiba-clip.com/en/detail/p=3343 และรับชมวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=RVeUlgcPohM

ใหม่กว่า เก่ากว่า