Tencent Cloud ได้รับการยอมรับจาก Gartner ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud AI Developer Services ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ในรายงาน Magic Quadrant™ ประจำปี 2023

 

การ์ทเนอร์ อิงค์ (Gartner, Inc.) เผยแพร่รายงานการ์ทเนอร์® เมจิก ควอแดรนท์™ (Gartner® Magic Quadrant™) ประจำปี 2023 ในด้าน Cloud AI Developer Services (CAIDS) โดยได้จัดให้เทนเซ็นต์ คลาวด์ เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับในหมวดหมู่นี้ เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน


จากรายงานฉบับดังกล่าว เป็นการประเมินการให้บริการ Cloud AI Developer Services ของผู้ให้บริการคลาวด์ทั่วโลก โดยพิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน (Ability to Execute) และความครอบคลุมด้านวิสัยทัศน์ (Completeness of Vision) ทั้งนี้ การ์ทเนอร์ ยังได้เผยแพร่รายงานฉบับย่อยเกี่ยวกับความสามารถที่สําคัญต่อการให้บริการ Cloud AI Developer Services (Critical Capabilities for Cloud AI Developer Services) เพื่อใช้เป็นข้อมูลเสริมคู่กับรายงาน Magic Quadrant อีกด้วย


โดยข้อมูลในรายงาน Critical Capabilities ได้ระบุถึงกรณีการใช้งาน AI หลักๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถของ AI ทั้งหมด 3 ประการ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Vision) ภาษา (Language) และการเรียนรู้ของเครื่องแบบอัตโนมัติ (AutoML) ทั้งนี้ การประเมินด้านการให้บริการ Cloud AI Developer Services  ในรายงาน Magic Quadrant ประกอบด้วย 2 หลักเกณฑ์ด้วยกัน ได้แก่

  1. ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ (Ability to Execute) ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หรือบริการ, ความเป็นไปได้โดยรวม, การดําเนินงานด้านการขาย/การกําหนดราคา, การตอบสนองต่อตลาด/สถิติยอดขาย, การดําเนินงานด้านการตลาด รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้าและการปฏิบัติงาน
  2. ความครอบคลุมด้านวิสัยทัศน์ (Completeness of Vision) ประกอบด้วย ความเข้าใจตลาด, กลยุทธ์ทางการตลาด, กลยุทธ์ด้านการขาย, กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์, โมเดลธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาดแนวตั้ง, นวัตกรรม, และกลยุทธ์ทางภูมิศาสตร์

 

เราเชื่อว่าการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมของเทนเซ็นต์ คลาวด์ รวมถึงประสบการณ์และความสามารถทางเทคนิคที่แข็งแกร่งในหลากหลายโดเมน ได้เข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในผู้เล่นหลักด้านบริการ Cloud AI Developer Services ที่ให้บริการในตลาดโลก นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยังคว้าอันดับ 2 ในหมวดการใช้งานด้านวิสัยทัศน์ (Vision Use Case) จากคะแนนที่ตัดสินโดยการ์ทเนอร์ ในรายงาน Critical Capabilities for Cloud AI Developer Services อีกด้วย


นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ยังได้สร้างหนึ่งในระบบนิเวศของพันธมิตร ที่มีความครอบคลุมอย่างกว้างขวางที่สุดในตลาดบริการ Cloud AI Developer Services  ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาระบบและพันธมิตรสามารถใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศในระดับมืออาชีพ รวมไปถึงการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น ฐานข้อมูล, โซลูชันด้านเสียงและวิดีโอ, big data, AI และคลาวด์เนทีฟ ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักพัฒนาหลายล้านคนในทั่วโลก และล่าสุดผลวิจัยอัลกอริทึมของ Tencent YouTu Lab ในด้านคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) ยังได้สร้างสถิติโลกในการแข่งขันระดับนานาชาติ ด้วยจำนวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม AI มากถึงกว่า 1,600 รายการ และเอกสารทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชั้นนำกว่า 800 ฉบับ


ในอนาคตต่อจากนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการสร้างโซลูชัน AI ที่มีต้นทุนต่ำ ราคาไม่สูง และมีความพร้อมในการใช้งาน ที่มาพร้อมเมทริกซ์เร่งความเร็วสี่ระดับ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ได้เร็วขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการเปิดใช้งานของ AI ที่ตรงตามมาตรฐาน มากกว่า 300 รายการ และโซลูชัน AI  สำหรับอุตสาหกรรม อีกมากกว่า 80 รายการ เพื่อให้สามารถเร่งความเร็วการใช้งานระบบได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านประสิทธิภาพการประมวลผล, การพัฒนาระบบ AI ไปจนถึงการนำไปใช้งาน


Gartner: Magic Quadrant for Cloud AI Developer Services, Jim Scheibmeir et al., 22 May 2023

Gartner: Critical Capabilities for Cloud AI Developer Services, Arun Batchu et al., 22 May 2023

Gartner ไม่มีการรับรองผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏในบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และไม่แนะนําให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้ขายที่มีคะแนนสูงสุด หรือจากการตัดสินอื่นๆ โดยบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner และไม่ควรตีความว่าเป็นข้อความแถลงข้อเท็จจริง

Gartner ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยยะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถทางการค้าหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ


GARTNER เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าและเครื่องหมายบริการของ Gartner

Magic Quadrant เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนการค้าของ Gartner Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และใช้ในที่นี้โดยได้รับอนุญาต บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในทุกกรณี

ใหม่กว่า เก่ากว่า