LINE MAN Wongnai ร่วมพาเพรด Bangkok Pride 2023 เป็นปีที่ 2 ชูประเด็น “สวัสดิการพนักงานเท่าเทียม” เป็นมาตรฐานขององค์กรยุคใหม่


LINE MAN Wongnai นำโดย คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมเดินขบวบไพรด์พาเหรด “บางกอกไพรด์ 2023 (Bangkok Pride 2023)” เป็นปีที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond Gender” ขับเคลื่อนสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ครอบคลุมทุกความหลากหลาย โดย LINE MAN Wongnai ผลักดันประเด็นสวัสดิการพนักงานเท่าเทียมเป็นมาตรฐานขององค์กรยุคใหม่ มุ่งเน้นที่ความสามารถของพนักงานโดยไม่นำเพศสภาพมาเกี่ยวข้อง เพราะความหลากหลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของทุกองค์กร 

ขบวนบางกอกไพรด์ 2023 เริ่มเดินจากแยกปทุมวันและสิ้นสุดที่แยกราชประสงค์ (ถนนพระราม 1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา  

ใหม่กว่า เก่ากว่า