IDC และ Backbase จัดงานฟอรัมสำหรับผู้นำในภาคธนาคารไทย เปิดเผยผลการศึกษาที่ระบุว่าการเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในภาคธนาคารสร้างผลลัพธ์ต่ำกว่าที่ควรเป็น


การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีของธนาคารในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมกันถึง 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสร้างแพลตฟอร์มภายในองค์กรไม่สร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการ


Backbase ผู้ให้บริการ Engagement Banking (หรือการใช้วิธีการดิจิทัลในการทำธุรกรรมธนาคารเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ราบรื่นและให้ความสำคัญกับลูกค้า) ชั้นนำของโลก ร่วมกับ IDC ผู้นำด้านข้อมูลตลาดเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เปิดตัวกิจกรรมเนื้อหาเชิงลึกสำหรับผู้นำภาคการธนาคารเพื่อเร่งการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล และการสร้างความแตกต่างทางธุรกิจด้านดิจิทัล ประจำปี 2566  “IDC and Backbase Leadership Banking Insights Forum 2023 - Key Steps to Accelerating Digital Transformation and Digital Differentiation”  ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้บริหารด้านการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลจากภาคธนาคารทั้งจากประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซียจะได้เข้าร่วมแบบพบหน้าซึ่งจะจัดขึ้นแบบต่อเนื่อง โดยสำหรับประเทศไทยจะจัดขึ้นที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขุมวิท ในวันที่ 29 มิถุนายนนี้


งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดตัว IDC Infobrief ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Backbaseในหัวข้อ “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การธนาคารที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยสมดุลของการสร้างและการซื้อ–แนวทางแห่งความร่วมมือสู่สถาปัตยกรรมดิจิทัลแบงก์กิ้งที่ยั่งยืน (Accelerating Customer-Centric Transformation by Balancing Build and Buy - A Collaborative Approach toward Sustainable Digital Banking Architecture) ในเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าธนาคารในเอเชียแปซิฟิกที่ใช้แพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเองไม่สามารถสร้างอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ได้ตามต้องการ และใช้เวลานานกว่าในการเข้าสู่ตลาด


งานที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้จะนำเสนอการบรรยาย และการพูดคุยในรูปแบบการอภิปรายแบบปิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการธนาคาร เช่น นาย Cyrus Daruwala ผู้อำนวยการบริหารบริการการเงินโลกของ IDC นาย Martin Buchholz ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝ่าย ดิจิตอลแบงก์กิ้งลูกค้ารายย่อย CIMB Thai Digital Banking และ นายบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลแบงก์กิ้ง ธนาคารออมสิน


ในอุตสาหกรรมการธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับการสร้างสถาปัตยกรรมการทำธนาคารดิจิทัล ธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะจัดหาและสร้างสถาปัตยกรรมสำหรับแพลตฟอร์มขึ้นเองภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม ธนาคารเหล่านี้ยังคงต้องกลับไปตอบคำถามที่ว่าการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลนั้นทำได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถสร้างอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน การเติบโตของธุรกิจ การรักษาลูกค้า และการเลือกใช้งานของลูกค้าได้ตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ 


Ashish Kakar ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย IDC Financial Insights กล่าวว่า “ผู้นำด้านการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลจากภาคธนาคารซึ่งรวมถึงในประเทศไทย จะยังคงต้องตอบคำถามยากที่ว่าจะตัดสินใจสร้างหรือซื้อแพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลดีกว่ากัน ข้อมูลใน Infobrief นี้จะสร้างความชัดเจนในปัญหานี้ และแนวทางสำหรับกระบวนการตัดสินใจให้ธนาคารในเอเชียแปซิฟิก และเราจะแบ่งปันข้อมูลและการเรียนรู้ในงาน IDC and Backbase Leadership Banking Insights Forum เพื่อช่วยให้ผู้นำของภาคธนาคารวางแผนสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลระลอกต่อไปได้ดีขึ้น” 


งานนี้ที่จะจัดขึ้นแบบต่อเนื่องโดย IDC และ Backbase จะเน้นไปที่กลยุทธ์ การเรียนรู้ กรอบการทำงาน และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับดิจิทัลแบงก์กิ้งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และครอบคลุมหัวข้อสำคัญด้านธุรกิจและเทคโนโลยี นวัตกรรมของธนาคาร และการจัดซื้อ อีกทั้งทำให้เห็นทางออกที่สามารถใช้แก้ปัญหา เส้นทางการเติบโต ตลอดจนประสบการณ์การใช้งานสำหรับลูกค้าที่เป็นไปได้ เช่น การให้สินเชื่อที่มีหลักประกันแบบเร่งด่วน การพยากรณ์กระแสเงินสดให้เจ้าของธุรกิจ การใช้งานแอปพลิเคชันตามความชอบของลูกค้า และการเชื่อมโยงแอปพลิเคชันด้านไลฟสไตล์กับการธนาคาร 


Riddhi Dutta รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของ Backbase กล่าวว่า “Backbase ช่วยธนาคารในเอเชียและทั่วโลกมากกว่า 150 แห่ง ในการพัฒนาการเชื่อมโยงลูกค้าดิจิทัลแบงก์กิ้งในแบบที่ทันสมัยขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมของการธนาคารโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราเห็นธนาคารหลายแห่งใช้แนวทางที่แตกต่างกันไปในการจัดหาแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง การซื้อ หรือการนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ดิจิทัลแบงก์กิ้งของลูกค้า และเรารู้ว่าแนวทางใดที่ประสบความสำเร็จและแนวทางใดที่ไม่ได้ผล ผู้นำภาคการธนาคารหลายท่านกำลังพยายามหาความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อช่วยให้การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลดีขึ้น และงานที่จะจัดขึ้นแบบต่อเนื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลและแนวทางที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของการทำดิจิทัลแบงก์กิ้ง”


งานที่จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งนี้จะมีพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีของ Blackbase เข้าร่วม ได้แก่ Entrust ในฐานะพันธมิตรระดับโกลด์ และ SmartOSC พันธมิตรระดับซิลเวอร์


กำหนดการจัดงาน Leadership Banking Insights Forum

  • วันที่ 20 มิถุนายน ที่ Ritz Carlton Pacific Place SCBD จาการ์ตา
  • วันที่ 22 มิถุนายน ที่ Discovery Primea มากาติ มะนิลา
  • วันที่ 29 มิถุนายน ที่ แกรนด์ เชอราตันสุขุมวิท กรุงเทพฯ
  • วันที่ 6 กรกฎาคม ที่ EQ กัวลาลัมเปอร์


ผู้บริหารธนาคารสามารถขอคำเชิญเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.backbase.com/events/idc-backbase-leadership-insights-forum-2023-thailand


ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDC Infobrief ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Backbase ในหัวข้อ “Accelerating Customer-Centric Transformation by Balancing Build and Buy - A Collaborative Approach toward Sustainable Digital Banking Architecture” #AP241480IB June 2023 ได้ที่งาน 

ใหม่กว่า เก่ากว่า