LINE MAN TAXI งดเก็บค่าธรรมเนียมเรียกรถ 14 พ.ค.นี้หนุนคนไทยไปเลือกตั้ง


LINE MAN เดินหน้าหนุนคนไทยต่อเนื่องในแคมเปญ “ทุกเสียงมีค่า” ประกาศงดเก็บค่าเรียกบริการ LINE MAN TAXI วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเสียงกระตุ้นให้คนไทยเดินทางไปเลือกตั้งปี 66 

14 พฤษภาคมนี้ LINE MAN ประกาศงดเก็บค่าเรียกบริการ TAXI จ่ายเพียงค่ามิเตอร์ตามระยะทางจริงที่ใช้บริการ จะเลือกตั้งเขตไหนก็ฟรีค่าเรียก สะดวก ง่าย ปลอดภัย พร้อมหนุนคนไทยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพียงเข้าแอป LINE MAN เลือกบริการ TAXI ได้ทุกเขตพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และพื้นที่ในเขตนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร เพียงกรอกโค้ด “TAXIVOTE” ใช้บริการได้ที่ https://lineman.onelink.me/1N3T/8pjb1vbq 

นอกจากนี้ สามารถสั่งอาหารผ่านบริการ FOOD พร้อมรับลดสูงสุด 66 บาท ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ในแคมเปญ “ทุกเสียงมีค่า” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://lineman.onelink.me/1N3T/asg8oawu   

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  
ใหม่กว่า เก่ากว่า