สิ้นสุดการรอคอย! Canon เปิดตัวบริการให้เช่ากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมแบบครบเซ็ต เอาใจช่างภาพและสายกล้องด้วยบริการเช่าจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการครั้งแรก!

 

ชวนแฟนแคนนอนถ่ายงาน-ออกทริปแบบจัดเต็มได้ในราคาคุ้มค่า เปิดจองและรับสินค้าได้แล้ววันนี้ ณ ศูนย์บริการแคนนอน สำนักงานใหญ่ (อาคารสาทรสแควร์ กรุงเทพฯ)


บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (Canon) เปิดตัวบริการเช่ากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมของแคนนอนทั้งสิ้นกว่า 60 รายการ เอาใจช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นที่อยากเช่ากล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมแบบฟูลเซ็ต เพื่อถ่ายงานเฉพาะกิจและออกทริปสุดพิเศษ สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงระดับมืออาชีพในแบบไม่ต้องลงทุนจ่ายราคาเต็ม ชูอัตราการเช่ารายวันที่คุ้มค่าคุ้มราคา พร้อมบริการจากศูนย์ฯ แคนนอน สำนักงานใหญ่ และระบบการจอง-รับ-คืนสินค้าที่สะดวกสบายผ่านทางอีเมล โดยแคนนอน นำเสนอผลิตภัณฑ์กล้องรุ่นยอดนิยมกว่า 20 รุ่นที่รองรับงานถ่ายมืออาชีพทุกรูปแบบ พร้อมด้วยเลนส์ RF และ EF กว่าอีก 30 รุ่น และอุปกรณ์เสริมมากมายให้ได้เลือกเช่าตามสเกลของงานถ่ายแต่ละครั้ง


ลูกค้าที่ต้องการเช่ากล้องและเลนส์ของแคนนอน สามารถสั่งจองรายการที่ต้องการและแจ้งระยะเวลาเช่าผ่านทางอีเมล เมื่อได้รับการยืนยันจากทีมงาน สามารถรับและคืนสินค้าได้ที่ศูนย์บริการแคนนอน สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 อาคาร สาทรสแควร์ กรุงเทพฯ โดยสินค้าที่ให้เช่าทุกรายการมาพร้อมราคาที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่อยากเช่ากล้องถ่ายงานหรือต้องการทดลองใช้งานกล้องแคนนอนในระยะสั้น ดังนี้:


 • ค่าเช่ากล้องแคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 300 – 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง)
 • ค่าเช่าเลนส์แคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 200 – 3,000 บาท (ขึ้นอยู่กับรุ่นของเลนส์)
 • ค่าเช่าอุปกรณ์เสริมแคนนอนรายวันเริ่มต้นที่วันละ 200 – 300 บาท (ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์เสริม)


ผู้ที่สนใจใช้บริการเช่า สามารถตรวจสอบรายการกล้อง เลนส์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมด และราคาเช่าของแต่ละรุ่น  ตลอดจนเงื่อนไขในการเช่าได้ที่ลิงก์: http://bit.ly/3G193LV หรือโทรสอบถาม Canon Call Center โทร. 02- 344-9999 หรือที่ Line Official @CanonThailand


ขั้นตอนการเช่าสินค้า

 1. ดูรายการสินค้าให้เช่าที่เว็บไซต์ https://life.th.canon/ หรือ  https://th.canon/th/consumer/web/service-promotion
 2. แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการเช่า โดยส่งเป็นอีเมลมาที่ cmt-icb-rental@cmt.canon.co.th
  1.  ข้อมูลที่จำเป็น (โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้มาในอีเมล)
   1. ชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
   2. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
   3. อีเมล
   4. ชื่อรุ่นกล้อง/เลนส์ ที่ต้องการเช่า (สามารถเลือกรุ่นอื่นๆ เพื่อเป็นตัวเลือกสำรองได้)
   5. ระยะเวลาที่ต้องการเช่าสินค้า (จำนวนวัน)  วันที่รับสินค้า วันที่คืนสินค้า
   6. หากท่านเป็น CPS member หรือ นักศึกษา กรุณาแนบหลักฐานมาด้วย ได้แก่ หมายเลข CPS member หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา เป็นต้น
 3. รอการติดต่อกลับจากทางแคนนอน
 4. มารับสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด พร้อมแสดงเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งทางอีเมล ชำระค่าเช่า และค่ามัดจำ (เงินวางประกัน)
  1. แสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ตามที่ระบุในเอกสารกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับใบยืนยันการเช่าสินค้า
  2. ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องตามเอกสารเช่าสินค้า
  3. ชำระเงินค่ามัดจำเป็นเงินสดเท่านั้น
  4. ชำระค่าเช่าสินค้าตามใบยืนยันการเช่า สามารถชำระเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตได้ กรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิต ชื่อของผู้เช่าต้องตรงกับชื่อของเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้น
 5. คืนสินค้าตามวันและเวลาที่กำหนด
  1. แสดงเอกสารเช่าสินค้า พร้อมบัตรประชาชนของชื่อผู้เช่าที่ระบุในเอกสารการเช่ากับเจ้าหน้าที่
  2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์เช่า ตรวจสภาพอุปกรณ์
  3. นำเอกสารหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (Book bank) ที่จะรับโอนเงินประกันคืน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  4. บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำ ตามที่เอกสารเช่าระบุ โดยเงินค่ามัดจำจะถูกโอนเข้าบัญชีคืนให้กับผู้เช่าภายใน 3 สัปดาห์ (15 วันทำการ) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเช่าคืนครบถ้วน
  5. อาจมีค่าปรับเพิ่มเติมหากพบความผิดปกติของสินค้า หรือผู้เช่าส่งคืนสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญาเช่า
เงื่อนไขการเช่าสินค้า

 1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เช่าต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง สามารถนำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
 3. ผู้เช่าจะได้รับสินค้า ตามรายการได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
 4. กรุณาติดต่อขอเช่าสินค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ (ไม่มีบริการ walk in)
 5. รับชำระเงินค่าเช่า**ด้วย เงินสด/บัตรเครดิตเท่านั้น (คิดค่าเช่านับรวมวันหยุด กรุณาตรวจสอบวันหยุดก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งคืนอุปกรณ์ได้ตามกำหนด)
 6. รับชำระเงินมัดจำสินค้าด้วย เงินสด เท่านั้น
 7. ค่ามัดจำสินค้า 50% ของราคาสินค้าที่เลือกรับ
 8. ผู้เช่าที่ถือบัตร CPS* หรือ บัตรนักศึกษา* จะได้รับเงื่อนไขพิเศษค่าประกันสินค้า 0-30% (หากผิดเงื่อนไข บริษัทฯ จะขอปรับเงินในอัตราเทียบเท่าบุคคลทั่วไป)
 9. ผู้เช่าจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนทั้งหมดเมื่อตรวจสอบแล้วว่าสินค้าที่เช่าไม่ได้รับความเสียหาย
 10. หากเกิดความเสียหายหรือคืนสินค้าเช่าล่าช้ากว่ากำหนดในสัญญาเช่า อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเช่าอุปกรณ์
 11. หากต้องการยกเลิกการเช่าสินค้าต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 12. วันและเวลาที่ให้บริการเช่าสินค้า คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.00 น. และ 14.00 น. – 16.00 น. เว้นวัน เสาร์-อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดตามประกาศของบริษัทฯ


หมายเหตุ

* หากผิดเงื่อนไขจะปรับเป็นราคาปกติเทียบเท่าลูกค้าทั่วไป

** คิดค่าเช่านับรวมวันหยุด กรุณาตรวจสอบวันหยุดก่อนทุกครั้ง เพื่อส่งคืนอุปกรณ์ได้ตามกำหนด

ใหม่กว่า เก่ากว่า