ZTE จับมือ AIS เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เซิร์ฟเวอร์ G5 SERIES

มุ่งสร้างระบบปฏิวัติดิจิทัลอัจฉริยะ ทรงประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
 

แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น จับมือ เอไอเอส ผู้ให้บริการโทรคมนาคมอันดับหนึ่งของไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ เซิร์ฟเวอร์ G5 SERIES ในประเทศไทย นับเป็นครั้งแรกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ในต่างประเทศ โดยมี พันธมิตรและคู่ค้า ธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมด้านไฟฟ้า อุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร อุตสาหกรรมด้าน การขนส่ง อุตสาหกรรมด้านการเงิน อุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมด้านท่าเรือ และ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ร่วมสัมผัสอัจฉริยะภาพในระบบปฏิบัติการนวัตกรรม เซิร์ฟเวอร์ G5 SERIES ที่ได้รับการ ยอมรับและมีความปลอดภัยสูง พร้อมแลกเปลี่ยนความต้องการพลังการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นในโลกดิจิทัล ที่มี ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


มร.หวัง เฉวียน รองประธานกรรมการ แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า " เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล เทคโนโลยี 5G, นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI รวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะเสมือนจริงกำลังผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยี ดิจิทัลอื่น ๆ โดยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การกำเนิดนวัตกรรมและ บริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการได้อย่างรอบด้านโดยผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์กลาย เป็นตัวแทนของสังคมดิจิทัลและเป็นศูนย์กลางของระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเสมือน โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างมากของโลกยุคดิจิทัล


มร.อวิส ฮอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของไอดีซี กล่าวเสริมว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนและการหยุดชะงักทาง เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนรายได้ขององค์กรที่ให้ บริการด้านดิจิทัล เนื่องจากต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการใช้งาน "แอปพลิเคชัน" มากกว่าองค์กรธุรกิจแบบดั้งเดิม จึงกลายเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมธุรกิจยุค ดิจิทัลในศตวรรษนี้


มร.เดนนิส ลุน ผู้อำนวยการฟายการตลาด Intel NEX Asia Ecosystem กล่าวว่า "ในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ สังคมธุรกิจดิจิทัล คือแรงผลักดันให้โลกเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อีกทั้ง ยังนำโอกาสใหม่ๆ เพื่อตอบ สนองความต้องการให้กับทุกอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยช่วงต้นปี 2023 อินเทล ได้มีการเปิดตัวโปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นที่ 4 ที่สามารถปรับขนาดได้ ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอย่างเป็นทางการ"


มร.หลิว เจินไห่ ผู้อำนวยการฟายการตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ แซดทีอี คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "นับ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา แซดทีอี มุ่งมั่นและพยายามอย่างมากในการพัฒนา เซิร์ฟเวอร์ และ ระบบจัด เก็บข้อมูล [storage products] ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น เซิร์ฟเวอร์ทั่วไป GPU เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ระบาย ความร้อนด้วยของเหลว ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลแบบออลแฟลช ผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชผสม และ ผลิตภัณฑ์ดิสก์อาร์เรย์แบบกระจาย จนมาถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ เซิร์ฟเวอร์ และ ระบบจัดเก็บข้อมูล [storage] ของ ZTE ได้รับการติดตั้ง เพื่อใช้งานในจำนวนกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมทุกด้าน ไม่ ว่าจะเป็น ด้านการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต ด้านการเงิน ด้านพลังงาน กิจการของภาครัฐ ด้านการขนส่ง และ อุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย


ในปี 2023 แซดทีอี ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์ รุ่นใหม่ 5 รุ่น ด้วยกัน ได้แก่ 5200 G5 high-density server, 5300 G5 full-scenario universal server, 5500 G5 mass storage server, 6500 G5 heterogeneous computing power server และ 8500 G5 high-performance server โดยแต่ละรุ่นใน


ตระกูล G5 SERIES มีคุณสมบัติเด่นคือ ระบายความร้อนด้วยของเหลว อีกทั้ง ยังมีคุณลักษณะโดดเด่น มากมาย อาทิเช่น ศักยภาพในการประมวลผลสูง มีความยืดหยุ่นต่อการขยายตัว มีศักยภาพในการประมวลผล ที่แตกต่างและจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมหาศาล อีกทั้ง มีความเสถียรและเชื่อถือได้


สำหรับ แซดทีอี ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก ไม่หยุดนิ่งและมีความมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนา นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรองรับความเปลี่ยนแปลงด้าน ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ธุรกิจและบริการของลูกค้าเติบโตได้อย่างแข่งแกร่งและเท่าทันต่อความ เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่


ZTE

ใหม่กว่า เก่ากว่า