Seagate มุ่งมั่นในพันธกิจด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่ออนาคตพร้อมประกาศความสำเร็จในการนำฮาร์ดไดรฟ์ใช้แล้วเกือบล้านตัวหมุนเวียนเป็นสินค้าใหม่


ซีเกท เทคโนโลยี โฮลดิ้งส์ (NASDAQ: STX) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลได้แถลงในวันนี้ว่าบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายมากกว่า 50% ของเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานและวัสดุหมุนเวียน 100% เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลก (Global Footprint) ภายในปีพ.ศ. 2573 รวมถึงการช่วยขยายอายุของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) และไดรฟ์โซลิดสเทต (SSD) กว่าหนึ่งล้านเครื่องผ่านโครงการนำมาใช้ใหม่ในปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างกรกฎาคม 2564 – มิถุนายน 2565) 

ความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกประกาศพร้อมกับการตีพิมพ์รายงานชื่อโลกของข้อมูลที่ยั่งยืนจากทางซีเกท ว่าด้วยเรื่องสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลประจำปีพ.ศ. 2565 (Sustainable Datasphere: FY2022 ESG Performance Report เดิมใช้ชื่อว่า “Global Citizenship Annual Report”) รายงานประจำปีฉบับที่ 17 ได้นำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของซีเกท รายงานฉบับนี้ยังอธิบายความคืบหน้าประจำปีในพันธกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของซีเกททั่วโลกด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปีพ.ศ. 2573 และเพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2583 เป้าหมายเหล่านี้เป็นคำมั่นที่ซีเกทประกาศออกมาเมื่อปีที่แล้วเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่อนาคตที่ยั่งยืน ไม่เลือกการปฏิบัติและมีจริยธรรมต่อโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลนี้

เดฟ โมสลีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซีเกทกล่าวว่า "ที่ซีเกท เราเชื่อในศักยภาพของข้อมูลเสมอมา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่หยุดพัฒนาการจัดเก็บและปกป้องข้อมูล อย่างไรก็ตาม การจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้ เราต้องไม่ละเลยในการจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงท้าทายตัวเองและอุตสาหกรรมของเราเสมอ”

ในพันธกิจเพื่อบรรลุคำมั่นด้านการลดผลกระทบต่อโลก (Global Footprint) ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปีพ.ศ. 2573 ซีเกทได้ประกาศความสำเร็จว่าโรงงานผลิต 4 แห่งจาก 7 แห่งทั่วโลกได้เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบด้วยการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียนและการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการใช้พลังงานทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ซีเกทยังช่วยขยายอายุการใช้งานของ HDD และ SSD จำนวน 1.16 ล้านตัวในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยไดรฟ์เหล่านี้ได้รับการกู้คืนผ่านโครงการนำไปใช้ใหม่ และช่วยลดจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์กว่า 540 เมตริกตัน ที่ไม่ต้องถูกส่งไปทิ้งที่หลุมฝังกลบ

ในการขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนนี้ ซีเกทครองตำแหน่งผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Circular Drive Initiative (CDI) โดยร่วมมือกับผู้นำระดับโลกรายอื่นๆ ในด้านการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล ความยั่งยืน และบล็อกเชน โดยมุ่งเน้นที่การลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโครงการนำอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมาใช้ใหม่หลังผ่านกระบวนการด้านความปลอดภัยของข้อมูล


KF Chong รองประธานอาวุโสด้านความยั่งยืนทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของซีเกทกล่าวว่า ซีเกทเป็นผู้นำของธุรกิจด้วยการดำเนินงานอย่างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งโดยการกำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่จริงจังทั่วทั้งองค์กรในทั่วโลก และโดยการทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อนร่วมธุรกิจ สมาคมต่างๆ พันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน และภาครัฐบาล เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายในโครงการนำกลับมาใช้ใหม่ การกู้คืน และการนำวัสดุมาหมุนเวียน” และกล่าวเสริมว่า “ด้วยขนาดองค์กรของเรา ซีเกทจึงเป็นตัวอย่างที่ดีขององค์กรที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมีการนำกลับมาใช้ใหม่มากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อนุรักษ์แร่ธาตุหายาก ลดการใช้น้ำและพลังงาน พร้อมบรรลุความสำเร็จทางการเงิน”ข้อมูลอันโดดเด่นส่วนหนึ่งจากรายงานปีล่าสุด ประกอบด้วย:


ด้านสิ่งแวดล้อม

 • ประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 21,000 เมกะวัตต์ จากโครงการอนุรักษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเกินเป้าหมายการอนุรักษ์เริ่มต้นของซีเกทที่ 10,000 เมกะวัตต์
 • 87% (~27,000 เมตริกตัน) ของขยะไม่อันตรายที่ไม่ต้องถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบในปีงบประมาณ 2565
 • 82% ของขยะอันตรายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565 ถูกนำไปรีไซเคิล
 • ฮาร์ดไดรฟ์กว่า 1,000,000 ตัวถูกนำกลับเข้าสู่โครงการนำกลับมาใช้ใหม่ในปีปฏิทิน 2565
 • ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ภายในไซต์งานได้ 1,352 เมกะวัตต์ ในปีงบประมาณ 2565
 • มีการรีไซเคิลน้ำเพิ่มขึ้น 17.5% จากปีปฏิทิน 2564 - 2565
 • ความเข้มของน้ำลดลง 17.1% (เมกะลิตรต่อ EB) จากปีปฏิทิน 2564 – 2565

 

ด้านมนุษย์ ความเจริญรุ่งเรือง และ ธรรมาภิบาล

 • มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 9.1% โดยมีผู้หญิงมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม คนขึ้นไป
 • จัดการอบรมเรียนรู้และพัฒนาบุคคลากรซีเกท โดยใช้ระยะเวลารวมไป 281,051 ชั่วโมงในปีงบประมาณ 2565
 • พนักงาน 3,600 คนจากทั่วโลกได้เป็นตัวแทนของกลุ่มทรัพยากรพนักงาน (ERG) ทั้งหมด 9 กลุ่ม และ 27 กลุ่มทางสังคมที่ทำร่วมกับชุมชนโดยตัวแทนกลุ่มทรัพยากรพนักงาน ในปีงบประมาณ 2565
 • มีการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นจำนวน 131 โครงการ
 • การใช้จ่ายด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งเสริมความหลากหลายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 20% จากปีงบประมาณ 2564 ถึงปีงบประมาณ 2565
 • เสริมสร้างการกำกับดูแลข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือป้องกันข้อมูลที่มีการเข้ารหัสและดำเนินการตามข้อบังคับหลักโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกัลการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลของซีเกท โปรดดูที่หน้า ESG

ใหม่กว่า เก่ากว่า