LG ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในตุรเคีย

นอกจากการบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น แอลจียังให้บริการซักผ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมจัดตั้งศูนย์บริการเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 


บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ และสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ ผนึกกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในตุรเคียเมื่อเร็ว ๆ นี้

ในขณะนี้ แอลจีได้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการซักและอบเสื้อผ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและจำเป็นต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยแอลจีได้ติดตั้งเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าทั้งหมดราว 120 เครื่อง ใน 8 บ้านพักชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่รอบ ๆ ตุรเคีย รวมถึงทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเมร์ซีนและทอรัส โดยมีวิศวกรของแอลจีประจำการอยู่ตามสถานที่เหล่านี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วย

นอกจากนี้ แอลจียังได้จัดตั้งศูนย์บริการชั่วคราวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน 5 เมือง ให้บริการรถรับส่งซึ่งจะทำหน้าที่ไปรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เกิดความเสียหายจากครัวเรือนต่าง ๆ เพื่อนำมาซ่อมที่ศูนย์บริการ และส่งกลับคืนให้กับเจ้าของที่บ้านหลังจากซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้ว


แอลจียังได้รวบรวมสิ่งของบริจาคจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวตุรเคียที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยแอลจีจะมอบสิ่งของที่จำเป็น เช่น ผ้าห่ม ถุงนอน เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด หน้ากากอนามัย และผ้าอ้อม รวมถึงสิ่งของยังชีพอื่น ๆ เช่น เครื่องปั่นไฟ และไฟฉาย ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติผ่านกองทุนช่วยเหลือสังคม Executive Social Contribution Fund และผ่านการสนับสนุนจาก Junior Board ซึ่งเป็นตัวแทนอาสาสมัครกลุ่มพนักงานของบริษัท


นอกจากนี้ สหภาพแรงงานของแอลจียังจะใช้งบจากกองทุน Union Social Responsibility (USR) ในการช่วยจัดซื้อสิ่งของและวัสดุที่จำเป็นต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ประสบภัยขึ้นมาใหม่ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 สหภาพแรงงานของแอลจีได้สนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มากมายทั้งในประเทศเกาหลีใต้และทั่วโลก เช่น การจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่เด็กผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนทหารผ่านศึกเกาหลีในเอธิโอเปีย และการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครน

ในขณะเดียวกัน แอลจี คอร์ปอเรชัน ได้บริจาคเงินมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับสภากาชาดเกาหลี เพื่อสนับสนุนโครงการที่มุ่งลดผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศตุรเคีย อีกทั้งบริษัทในเครือของแอลจีที่ตั้งอยู่ในตุรเคียยังได้มีการบริจาคเงินอีกส่วนหนึ่งผ่านทางสมาคม Ahbap Association ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรท้องถิ่นอีกด้วย
ใหม่กว่า เก่ากว่า