Infinix เปิดตัวเทคโนโลยีชาร์จไว 260W และชาร์จไร้สาย 110W เร็วแรงทั้งแบบสาย และไร้สาย


Infinix เปิดตัวเทคโนโลยีชาร์จไวระดับอัลตร้าที่เหนือกว่าใครที่ให้กำลังสูงสุด 260W แบบสาย และ 110W แบบไร้สาย ในชื่อ All-Round FastCharge ที่จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จจาก 0 ถึง 25% ในเวลาเพียง 1 นาที และใช้ระยะเวลาในการชาร์จจบแบตเตอรี่เต็มใน 8 นาที ที่กำลังไฟ 260W และหากชาร์จไร้สายที่กำลังไฟ 110W จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มในเวลาเพียง 16 นาที เท่านั้นเทคโนโลยีทุกอย่างต่างมีการต่อยอดเสมอ และสำหรับการชาร์จไวระดับ 260W นั้นเป็นการต่อยอดจากก้าวกระโดดครั้งก่อนหน้าของ Infinix ที่ออกแบบการชาร์จไวที่กำลังไฟ 180W Thunder Charge ได้ในระยะเวลาเพียง 9 เดือน ด้วยการอัพเกรดแบตเตอรี่ 8C คู่ มาเป็นแบตเตอรี่ 12C เดี่ยว ที่มาพร้อมกับการออกแบบ 4-pump Circuit  ใหม่ ที่ชาญฉลาดในการจ่ายและจัดสรรพลังงานให้แก่แบตเตอรี่ ด้วย All-Round FastCharge ใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จถึง 98.5% 


จากการทดสอบแบตเตอรี่ความจุ 4,400 mAh สามารถคงความจุเริ่มต้นไว้ได้ 90% หลังจากใช้งานไป 1,000 รอบ ผ่านอแดปเตอร์ชาร์จ GaN ทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของวงจร AHB ที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูง ขนาดเล็ก และควบคุมการชาร์จที่ปลอดภัย พร้อมสายเคเบิลชาร์จที่ Infinix ได้พัฒนาสายชาร์จที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดที่ 13A เพื่อให้แน่ใจว่า สามารถชาร์จได้ถึง 260W อย่างปลอดภัยส่วนการชาร์จแบบไร้สาย 110W  ที่รวดเร็วนั้นเกิดจากการใช้ขดลวดขนาดเล็กที่มีความไวสูงที่ออกแบบใหม่ มีขดลวดน้อยกว่า แต่กว้างกว่าในพื้นที่เดียวกัน ช่วยลดความต้านทานภายใน และลดอุณหภูมิโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้นในภายหลังเมื่อทำการชาร์จ นอกจากนี้แท่นชาร์จไร้สายใหม่ 110W ถูกรออกแบบให้มีขดลวดคู่สำหรับการชาร์จทั้งแนวตั้งและแนวนอน ที่มาพร้อมกับพัดลมอยู่ที่ฐานเพื่อช่วยลดการกระจายความร้อนระหว่างชาร์จอีกด้วยด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเทคโนโลยี All-Round FastCharge นั่นหมายความว่า เทคโนโลยีนี้ยังถูกออกแบบให้สามารถ รองรับการชาร์จแบบย้อนกลับ การชาร์จแบบบายพาส และการชาร์จแบบหลายโปรโตคอล สามารถเข้ากันได้กับโปรโตคอลอื่น ๆ รวมถึง Power Delivery 3.0 อีกด้วย


PRnewswire

ใหม่กว่า เก่ากว่า