GreenYellow จับมือกับ BETAGRO ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ในโรงงานเบทาโกรทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ


 

GreenYellow (กรีน เยลโล่) ผู้ลงทุนและดำเนินงานระดับโลกด้านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน จับมือกับ Betagro (เบทาโกร) ผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับสากล ติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงงานของเบทาโกรทั้ง 8 แห่ง เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด อันเป็นวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันของทั้งสองบริษัท โดยที่โครงการดังกล่าว มีกำลังการติดตั้งแล้วกว่า 8.3 MWp และประกอบไปด้วยโซลูชันด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น โซลาร์รูฟท็อป โซลาร์ฟาร์ม และโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 8 แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด รวมไปถึงการออกแบบ สร้าง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโดย กรีน เยลโล่ ภายใต้ข้อตกลง Solar PPA ในระยะยาว ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว กรีน เยลโล่ จะมีกรรมสิทธิ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ในโรงงานของเบทาโกร  และช่วยเบทาโกรให้สามารถประหยัดค่าไฟได้อย่างมาก โดยมีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากถึง 12 GWh ต่อปี หรือเทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 6,080 ตันต่อปี


โครงการโซลาร์เซลล์นี้ เป็นการผสานความเชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของ กรีน เยลโล่ เข้ากับพื้นที่ที่มีอยู่ของเบทาโกร และความมุ่งมั่นในการพัฒนาสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนให้การดำเนินกิจการของเบทาโกร โดยใช้พลังงานไฟฟ้าต้นทุนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานทั้ง 8 แห่งของเบทาโกรในประเทศไทย สอดคล้องกับเป้าหมายของ กรีน เยลโล่ และเบทาโกรในการเสริมสร้างการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน


คุณชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เบทาโกรให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ โดยหนึ่งในประเด็นที่เบทาโกรให้ความสำคัญคือ การพัฒนาและออกแบบการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโดยเฉพาะการเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ที่ผ่านมาเบทาโกรได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในโรงงานโดย คิดเป็น 75% ของกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ของโรงงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 22,000 ตัน โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเบทาโกร อยู่ที่ราว 8%”


ความร่วมมือระหว่างเบทาโกรและ กรีน เยลโล่ นอกจากจะตอกย้ำถึงการเป็นพันธมิตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันแล้ว ด้วยจุดแข็งและความเชี่ยวชาญของ กรีน เยลโล่ ยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เบทาโกรบรรลุเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนแนวทางการการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้อีกด้วย


กรีน เยลโล่ ช่วยบริษัทมาแล้วมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรมในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร ขั้นตอน และโครงสร้างการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังส่งต่อความรู้และข้อมูลเชิงลึก รวมถึงส่งเสริมความคล่องตัวของธุรกิจที่มากขึ้น


คุณ แฟรงค์ คลุค ประธานกรรมการบริหารของบริษัท กรีน เยลโล่ ในประเทศไทยและเอเชีย กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จของเบทาโกรในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยโซลูชั่นด้าน Solar PPA  ของเรา รวมถึงส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์”


ธุรกิจ กรีน เยลโล่ คือการให้บริการโซลูชันด้านพลังงานอย่างครบวงจร โดยให้การสนับสนุนทางการเงินทั้งหมด เพื่อช่วยลูกค้าในการลดต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง กรีน เยลโล่ มีบริการที่ครอบคลุม ทั้งโซลูชั่น Solar PPA (Power Purchase Agreement) และ Energy Efficiency Agreements ที่ได้มีการออกแบบบริการโซลูชั่นให้เหมาะกับและตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป โดยที่ไม่ต้องลงทุนและไม่มีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษา และการตรวจสอบระบบพลังงาน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย และรับประกันด้านประสิทธิภาพอีกด้วย

ใหม่กว่า เก่ากว่า