การตลาดวันละตอน จับมือ ICEHR TU เปิดหลักสูตร MDA : Marketing Data Analytics เพื่อองค์กรที่อยากเริ่ม Data-Driven Marketing


ปัจจุบัน Data มีอิทธิพลอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จ เพราะ Data ทำให้เราเข้าใจสภาพของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถพัฒนาสินค้า เเละบริการได้ตอบโจทย์ตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ Data Marketing หรือ Data-Driven Marketing เป็นอีกเทรนด์มาเเรงที่น่าจับตามอง

การตลาดวันละตอน เพจด้านการตลาดชื่อดัง ได้จับมือร่วมกับ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร MDA : Marketing Data Analytics เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้ Data ในการทำงาน ผ่านข้อมูล Analytics สามารถวางแผนการตลาดจากการใช้ Data-Driven Marketing ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณหนุ่ย ณัฐพล ม่วงทำ ที่ปรึกษาด้านการตลาดและ Data-Driven Marketing เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน กล่าวว่า “หลักสูตร MDA Marketing Data Analytics หลักสูตรดาต้าเพื่อนักการตลาด ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ หรือองค์กรที่อยากเริ่มต้นใช้ Data-Driven Marketing ในปีนี้ เป็นหลักสูตรที่ การตลาดวันละตอน ทำร่วมกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กลั่นมาจากการเป็น Data-Driven Marketing Advisor ให้กับบริษัทต่างๆ มาจนพบว่าบริษัทไหนหรือองค์กรใดที่อยากเริ่มต้นใช้ Data อย่างจริงจัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ทักษะของหลักสูตรนี้”

“MDA : Marketing Data Analytics เป็นหลักสูตรที่รวบรวมทักษะจำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการเริ่มต้นใช้ Data-Driven Marketing เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักการตลาด หรือคนที่ไม่มีความรู้เรื่องดาต้ามาก่อน โดยเป็นการเรียนแบบเน้นลงมือทำผ่านดาต้าจริงที่มีเตรียมมาให้ในคลาสด้วย พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ได้นำความรู้ทั้งหมดที่เรียนในคลาสมาประกอบเป็นแผนการตลาดที่ใช้ Data-Driven Marketing”

รายละเอียดการอบรม

เรียน 6 วัน เสาร์-อาทิตย์ ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ เริ่มวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 จบวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 1 เสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2 เสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 3 เสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

ค่าลงทะเบียนอบรม 89,000 บาท ราคาพิเศษช่วง Early bird ก่อนวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ลดทันที 14,000 เหลือ 75,000 บาท และ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนพร้อมกัน 4 ท่าน จ่ายค่าอบรมเพียง 3 ท่านเท่านั้น

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://icehr.tu.ac.th/service-training/799
ใหม่กว่า เก่ากว่า