เปิดตัวหนังสือ “มันสมองไอที” (Futu re Past IT)

ระดมสมอง มองความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไป
 

หนังสือ “มันสมองไอที” หรือ Future Past IT  การนำคำว่า Future, Past แล้วก็ IT มารวมกันเป็น ‘Futurpastit’ เนื้อหาในหนังสือเป็นการรวบรวมประสบการณ์ ความคิด ความเห็น ของคนในแวดวงไอที ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม จนถึงยุค ปัจจุบัน มาไว้ด้วยกัน โดยขนานนามกลุ่มว่า HIP หรือ Humble IT Professional ทั้งหมด คือขุนพลที่อยู่เบื้องหลัง เหมือนพวกแบ็คสเตจ ที่จัดของวางของอยู่ข้างหลังเวที เป็นคนที่ไม่ เคยถูกมองเห็น เพราะคนส่วนใหญ่ดูอยู่ข้างหน้า เขาเห็นแต่แสงสี เห็นแต่งตัวสวยๆ ร้องเพลง เพราะๆ กัน แต่ข้างหลังมันมีสายไฟยุบยับเต็มไปหมด 


นายเอกภาวิน สุขอนันต์  ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดทำหนังสือ “มันสมองไอที” ว่า  “ผมโชคดีที่ได้ติดต่องานกับคุณ    สมประสงค์ ใจสำราญ ผู้บริหารจากยิบอินซอย ตั้งแต่อายุยังน้อย  คุณสมประสงค์จะชอบเล่าเรื่องราวๆ เก่าเรื่อยมาแบบไม่เจาะจงว่าเป็นไอที  ทำให้ผมเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของวงการ สถานที่ และเหตุการณ์ที่ชวนติดตามและมีค่าควรจดจำ เลยคิดอยากจะเขียนบันทึกเอาไว้ด้วยตัวเอง บันทึกเรื่องราวไอทีสำหรับธุรกิจผ่านยุคสมัยต่างๆ  ข้อมูลจากทั้งลูกค้าและคู่ค้า จึงได้มีโอกาสไปปรึกษากับพี่ๆ ที่รู้จัก  และมาพูดคุยกับคณะ HIP – Humble IT Professional ที่ประกอบไปด้วยคนหลายบทบาทของวงการไอที 


“เบื้องหลังแสงสีคือสายไฟ ผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้านหลังนั้น เริ่มตั้งแต่ตอนที่เข้าทำงานกับ IBM ตอนน้ันได้ เห็นระบบงานของธนาคาร ซึ่งไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราเคยเล่นเลยสักนิด มันเป็นคอมพิวเตอร์ ในห้องเบ้อเริ่ม มีน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อลดความร้อน ระบบพวกนี้เชื่อมต่อกันด้วยเคเบิล ซึ่งใช้ตัวนำสัญญาณที่ดีที่สุดในเวลานั้นคือโลหะเงิน เส้นหนึ่งใหญ่ประมาณงูหลาม ขดตัวเหมือนอนาคอนดา อยู่ใต้พื้นห้องคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ประเภทที่เรียกว่า Mainframe ซึ่งชาวบ้านร้านตลาด ไม่ได้เห็น นี่คือหนึ่งในสิ่งที่ผมอยากบันทึกไว้ มันเป็นระบบที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจของไทย ธุรกิจของ ทั้งโลก แล้วก็เป็นแกนของข้อมูลที่วิ่งไปวิ่งมา”
นายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ได้ให้มุมมองในเรื่องเทคโนโลยีขับเคลื่อนโลกในหนังสือฯ ว่า  “ไอทีเป็นผลของจินตนาการของคน ไอทีเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มสิ่งที่เราเคยคิดเห็น หรือ เคยฝันอะไรไว้ แล้วไอทีก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริง พอวิวัฒนาการมากขึ้นๆ สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไป ไม่ได้ มันก็เป็นไปได้ด้วยพาวเวอร์ของเทคโนโลยีและไอที ซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะไปได้อีกเยอะ ข้อจำากัดของมันค่อนข้างเรียกว่า ไม่มีลิมิต


สิ่งที่เราฝันทุกวันนี้ แม้แต่เรื่องที่ฟังเหมือนไม่น่าเป็นไปได้ เช่น  ในอนาคต รถพูดได้ วุ้นแปลภาษา ฯลฯ เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะไอทีจะทำให้มันเป็นไปได้ ไอที จะเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ เพราะแม้แต่รถขับเองได้ สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ตัว”


นอกจากนี้ในหนังสือ มันสมองไอที ยังมีหัวข้อและแนวคิดที่น่าสนใจต่างๆ จากผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมไอทีไทยอีกมากมาย อาทิ

“พลังของไอทีเหมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงกระบวนการต่างๆ” โดยผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
“เทคโนโลยีไอทีเป็นเหมือนกับร่างกายของเรา”  โดย ดนุพล สยามวาลา
“เทคโนโลยีเหมือนหยดน้ำที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อม”  โดย ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ์
“หน้าที่ของเราคือก้าวให้ทันเทคโนโลยี” โดย สมประสงค์ ใจสำราญ
“เทคโนโลยีเป็นเรื่องของวิวัฒนาการ”  โดย สุเทพ อุ่นเมตตาจิต
“ไอทีเป็นชีวิตของเรา” โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ใหม่กว่า เก่ากว่า