ETDA เตรียมจัด Hack for GOOD Well-Being Creation

นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี เร่งเฟ้นหานวัตกรรมพัฒนาชีวิตคนเมืองเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จับมือพาร์ทเนอร์สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวกิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี” เร่งเฟ้นหานวัตกรรมโซลูชันที่ใช่สู่การพัฒนาชีวิตคนเมืองเชียงใหม่ให้มีความสุขอย่างมี คุณภาพ 28 กุมภาพันธ์นี้

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า “จังหวัดเชียงใหม่” ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอันดับต้นๆ ของไทย ที่เหล่านักท่องเที่ยวต่างก็อยากที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่กันทั้งนั้น นี่จึงทำให้ “เชียงใหม่” โดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่ค่อนข้างมีความพร้อมและเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และประเทศ แต่ใครจะรู้ว่าอีกด้าน คนเมืองเชียงใหม่ กลับกำลังเผชิญกับข้อกำกัดทั้งในเรื่องของสุขภาวะ เพราะการสำรวจศักยภาพด้านสุขภาวะที่สำคัญของเชียงใหม่ โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า แม้เชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนเมืองที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สูงถึง 14,270 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.5 จากมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัด แต่กลับพบคนเชียงใหม่บางส่วนเจ็บป่วยและอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน กว่าร้อยละ 12.95 จากจำนวนประชากรทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปานกลางของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 11.23 และจากผลการสำรวจเรื่องความต้องการและปัญหาในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่เมืองที่สำรวจเมื่อเดือนมกราคม 2566 โดย ETDA และสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เทคซอส มีเดียพบว่า เมืองเชียงใหม่ยังมีปัญหาด้านความสะอาดโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะ เช่น ตลาด ถนน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่คนมักจะมารวมตัวกัน นอกจากนั้น ยังพบปัญหาฝุ่นควันและสารเคมีตกค้างในอาหาร อีกทั้งการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพก็ยังมีความล่าช้า ปัญหาทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบทั้งต่อผู้รับบริการและให้บริการในพื้นที่

ETDA ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยเกิดความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงปลอดภัย เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาชีวิตให้พร้อมรองรับโลกอนาคตอย่างมั่นใจ จึงได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับคนเมือง โดยได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA), สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (SMID) และ เทคซอส มีเดีย เดินหน้ากิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี” เพื่อเปิดโอกาสให้ Service Provider รวมไปถึง Startup ตลอดจนคนที่มีไฟ ทุกกลุ่มเสนอแนวคิดเทคโนโลยี นวัตกรรม แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน ฯลฯ ประลองไอเดีย แข่งขัน เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองและส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่ตลอดจนนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเชียงใหม่ ให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น เพื่อชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 21 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครคนทั่วไปที่มีไอเดีย นวัตกรรม บริการ โซลูชัน เข้าร่วมกิจกรรมไปแล้วผ่านช่องทาง https://www.etda.or.th/th/hackforgood และจะปิดรับสมัครในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ภายใต้โจทย์ที่สำคัญ 3 หัวข้อหลักที่ครอบคลุมทั้งในเรื่อง 1. Good Home - บ้าน (เมือง) สะอาดดี นวัตกรรมเปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ ด้วยการยกระดับมาตรฐานด้าน สุขอนามัยและความสะอาดของพื้นที่ 2. Good Healthcare – บริการสุขภาพดี นวัตกรรมยกระดับบริการสุขภาพ เพื่อให้คนเชียงใหม่เข้าถึงบริการ สุขภาพได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค Covid-19 3.Good Food for Health – อาหารการกินดี นวัตกรรมที่จะช่วยให้อาหารการกินในเมืองเชียงใหม่ได้รับการ ส่งเสริมให้เป็นไปในแนวทาง เพื่อสุขภาพมากขึ้น ตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบปลอดสาร ไปจนถึงความหลากหลายของอาหารที่จะทำให้สุขภาพผู้บริโภคดีขึ้น เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้คนที่สนใจ ตลอดจน Service Provider เจ้าของนวัตกรรม หรือบริการ ตลอดจนโซลูชัน ให้เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ETDA พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ จึงเตรียมจัดงานแถลงข่าว เพื่อเปิดตัวกิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30-15.30 น. โดยในงานได้รับเกียรติจาก คุณชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว Opening Speech ในหัวข้อ “Transform เมืองเชียงใหม่ ด้วยพลังนวัตกรรมกับ Hack for GOOD เพื่อชีวิตดี ๆ” พร้อม Session Panel talk ในหัวข้อเสวนา “เมืองเชียงใหม่จะเป็น Well-Being City แบบใด?” โดย คุณตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมด้วย คุณชาล เจริญพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ Head of Thailand Accelerator บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด และ พญ.พิชชาพร ธนาพงศธร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด

สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานแถลงข่าว สามารถติดตามงานได้ที่ Facebook Live: ETDA Thailand ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/ETDA.Thailand หรือติดตามรายละเอียดการสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดีได้ที” https://www.etda.or.th/th/hackforgood 
ใหม่กว่า เก่ากว่า