Snapdragon Ride Flex ชิพประมวลผลชุดแรกของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่รองรับการทำงานของ Digital Cockpit และ ADAS และ AD (Autonomous Driving) รวมไว้ด้วยกัน


Qualcomm ประกาศเปิดตัว Snapdragon Ride™ Flex ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Snapdragon® Digital Chassis™ ที่กำลังเติบโต โดย Snapdragon Ride™ Flex เป็น SoC ที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อรองรับการทำงานของปริมาณงานที่มีความสำคัญที่หลากหลายในการประมวลผลที่แตกต่างกัน ในการทำงานของ Digital cockpit, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) และ AD (Autonomous Driving) ร่วมกันบน SoC เดียวSnapdragon Ride™ Flex ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความปลอดภัยในยานยนต์ระดับสูงสุด ทำให้รองรับทั้งฮาร์ดแวร์การทำงานแยกกันอย่างอิสระ, quality-of-service (QoS) for specific ADAS functions และมาพร้อมกับ Automotive Safety Integrity Level D ( ASIL-D) นอกจากนี้ Snapdragon Ride™ Flex ยังผสานรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ไว้ ซึ่งสนับสนุนระบบปฏิบัติการหลากหลายระบบพร้อมกัน และยังรองรับ hypervisor enablement with isolated virtual machines, และ real-time operating system (OS) with an Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) เพื่อตอบสนองกับจำนวนงานที่ต้องประมวลผลที่หลากหลาย พร้อมความปลอดภัยของตัวระบบผ่าน driver assistance safety systems, digital reconfigurable clusters, infotainment systems, driver monitoring systems (DMS), และ park-assist systems


Snapdragon Ride™ Flex ผสานรวมเข้ากับ Snapdragon Ride Vision Stack ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมว่า สามารถช่วยผู้ขับขี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมประสบการณ์การขับขี่อัตโนมัติโดยใช้กล้องหน้าตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และเซ็นเซอร์อีกหลายตัว (multiple cameras, radars, LiDAR และ maps) พร้อมสร้างแบบจำลองสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ยานยนต์ที่ป้อนเข้าสู่อัลกอริทึมของการควบคุมยานพาหนะ โดย Snapdragon Ride™ Flex ถูกพัฒนาโซลูชันยานยนต์แบบเปิด ปรับขยายได้ ประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงาน พร้อมเข้ากันได้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ SoC ที่หลากหลายร่วมกับแพลตฟอร์ม Snapdragon Digital Chassis

Snapdragon Ride™ Flex ยังได้รับการออกแบบให้เป็นแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ส่วนกลางในรถยนต์เพื่อขับเคลื่อนโซลูชัน Software Defined Vehicle (SDV) โดยให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ทั้งการประมวลผลความปลอดภัยที่แตกต่าง การประมวลผลปริมาณงานที่สำคัญหลายอย่างพร้อมกันใหม่กว่า เก่ากว่า