NTT Data (ประเทศไทย) เดินหน้าโครงการ Love & Share is all around รวมใจพนักงานบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่มูลนิธิกระจกเงา สร้างสุขสู่สังคม


บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอทีชั้นนำระดับโลก เดินหน้าโครงการ Love & Share is all around (Volunteer Week) รวมใจพนักงาน ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่มูลนิธิกระจกเงา มุ่งสร้างความสุขในการทำงาน สานต่อความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์กร ไปพร้อมกับหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  โดยรวบรวมของใช้สำหรับเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และยารักษาโรค ที่เป็นของใหม่ และสิ่งของ เสื้อผ้า  หนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และเครื่องใช้ไฟฟ้าสภาพดี รวมกว่า 20 รายการ จำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น

 

นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เดินหน้าโครงการ Love & Share is all around (Volunteer Week) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เชิญชวนพนักงานร่วมเป็นผู้ “ให้” สมทบทุนบริจาคมูลนิธิกระจกเงา หลังจากปีที่ผ่านมาได้จัดโครงการ “Give & Share หนึ่งคนให้ หนึ่งคนแชร์ สู้ภัยโควิด-19” ด้วยการเชิญชวนพนักงานและพาทเนอร์ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์ ช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 8 รายการ กว่า 660 ชิ้น อาทิ เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High flow) และอุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องให้ออกซิเจน เครื่องฟอกอากาศประจุลบ ชุดPPE และหน้ากากอนามัย N95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

ทั้งนี้โครงการ Love & Share is all around มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ไปพร้อมกับการสร้างกิจกรรมร่วมกันภายในองค์กร ด้วยการสร้างความดี แบ่งปันสิ่งดีๆ ออกไปสู่สังคมร่วมกัน เพื่อความสุขในการทำงาน (Workplace Happiness) ช่วยสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในองค์กร โดยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างความจงรักภักดีของพนักงาน เป็นแนวทางการสร้างความสุขในการทำงานให้ยั่งยืน ประกอบกับ เอ็นทีที เดต้า ดำเนินธุรกิจยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล โดยเฉพาะในด้านสังคม บริษัทให้ความสำคัญ กับการ “ให้” เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือง ให้สังคมดีขึ้น เพราะสังคมคือรากฐานที่สำคัญ ของการดำเนินธุรกิจ

 

คุณวรรลภา พันธ์ครุฑ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ Love & Share is all around นี้เป็นการเชิญชวนพนักงานและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุน พร้อมทั้งแชร์โครงการออกไปทางช่องทางโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้เห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน

 


ทั้งนี้ได้นำสิ่งของบริจาคทั้งหมด ของใช้สำหรับเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และยารักษาโรค ที่เป็นของใหม่ และสิ่งของ เสื้อผ้า  หนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์อิเล็คทรอนิค และเครื่องใช้ไฟฟ้า สภาพดี รวมกว่า 20 รายการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น มากกว่า 500 ชิ้น บริจาคให้กับมูลนิธิกระจกเงา องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษยชน งานด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบ่งปันทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต ซึ่งที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคม ออนไลน์(internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ใหม่กว่า เก่ากว่า