GWM ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมลงนามพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ขับเคลื่อนอุตสาหกรรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิด ‘ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี’ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งมอบรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ORA จำนวน 1 คันเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านการลงมือปฏิบัติและเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้การขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์ไฟฟ้า ตอกย้ำพันธกิจของบริษัทฯ ที่พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเติบโตเคียงข้างสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดขึ้นภายในงาน ONE-EV (Open Network of Education for Electric Vehicle) ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานสักขีพยาน โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ร่วมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มร.ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) รวมถึงตัวแทนจากองค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ลงนาม โดยในโอกาสเดียวกันนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ยังได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ในฐานะผู้ประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถานศึกษาอีกด้วย


พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ORA เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสรวุฒิ  เนื่องจำนงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายนิทัศน์  วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี เป็นผู้รับมอบจาก มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป และนายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ นายอำนาจ แสงจันทร์ รองประธานฝ่ายการผลิต เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
มร. ไมเคิล ฉง ผู้จัดการทั่วไป เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีของการเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ เห็นศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่รวมทั้งความสามารถของเยาวชนที่ควรได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ความร่วมมือระหว่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ที่ได้ผนึกพลังสร้าง ‘ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี’ รวมไปถึงรถยนต์แบรนด์ ORA จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะช่วยเพิ่มทักษะ พัฒนาความสามารถและสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าให้กับนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่คณะครูอาจารย์จะได้มีโอกาสยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่เคย ซึ่งในอนาคต จะช่วยให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ สร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง”


“สำหรับความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะทำงานร่วมกับพันธมิตรองค์กรธุรกิจและหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะเข้าไปมีบทบาทในการผลิตและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมในท้ายที่สุด” มร. ไมเคิล กล่าวเพิ่มเติม


ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานและสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับนักศึกษา การสนับสนุนการแข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก Thammasat Undergraduate Business Challenge (TUBC) ซึ่งเป็นเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากนานาประเทศได้ประชันความรู้ความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห์ และความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อศึกษา ออกแบบ ตลอดจนสร้างอุปกรณ์ชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง โดยโครงการดังกล่าวยังครอบคลุมสถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์อีกภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา รวมไปถึงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ซึ่ง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้มอบรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ ORA จำนวน 1 คันสำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของดีป้าอีกด้วยเกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) มุ่งมั่นขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากรไทยผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ พัฒนาทักษะทางอาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมจริงให้กับเยาวชน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ใหม่กว่า เก่ากว่า