Yip in Tsoi จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม


คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 2 จากขวา) ในโครงการ “พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม” เพื่อนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของโรงงานแบตเตอรี่ ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ RYN (อาร์วายเอ็น) ของกลุ่มบริษัท ยิบอินซอย จำกัด

พร้อมทั้งยังพัฒนา และต่อยอดแบตเตอรี่ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม Renewable Energy พลังงานทดแทน นำกลับไปใช้ใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา นอกจากนี้ภายในงานลงนามครั้งนี้ยังมีผู้บริหารจากทั้งสององค์กรเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ใหม่กว่า เก่ากว่า