โรงพยาบาลอุดรธานี (Udon Thani Hospital) เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานได้เกือบ 20% ด้วยโซลูชันของ Zebra Technology

พลิกโฉมกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยด้วยระบบอัตโนมัติ


โรงพยาบาลอุดรธานีทำงานกับบริษัท แปซิฟิก พลัส ไอที ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย Zebra PartnerConnect อย่างใกล้ชิด เพื่อเริ่มนำโซลูชั่นของซีบร้าเข้ามาใช้ บริษัท แปซิฟิก พลัส ไอที ร่วมมือกับ ซีบร้า เพื่อทำความเข้าใจอย่างละเอียดถึงปัญหาและอุปสรรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีต้องเผชิญ ก่อนคิดพัฒนาโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ


นายศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย, ซีบร้า เทคโนโลยี กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่โซลูชันของซีบร้ามีส่วนช่วยในการปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุดรธานี ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดยุคใหม่ของการทำงานร่วมกัน และความคิดสร้างสรรค์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ด้วยพลังของเทคโนโลยี โรงพยาบาลทั่วโลกกำลังลดขั้นตอนการใช้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการบันทึกข้อมูลต่างๆ  ที่มีโอกาสทำให้เกิดข้อผิดพลาดสูง ซีบร้าพร้อมนำโซลูชั่นดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการทำงานของทุกส่วนในโรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล”ข้อสำคัญ

  • โรงพยาบาลอุดรธานีเริ่มนำโซลูชั่นการพิมพ์และการสแกนของซีบร้าเข้ามาใช้ เพื่อเปลี่ยนกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยให้เป็นระบบดิจิทัล จากการให้บุคลากรของโรงพยาบาลเป็นผู้บันทึกข้อมูล
  • การทำให้กระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นระบบดิจิทัลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ พร้อมขจัดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเพราะบุคคล ที่นำไปสู่การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด
  • ซีบร้า ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ บริษัท แปซิฟิก พลัส ไอที (ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในโปรแกรม PartnerConnect) เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและนำไปพัฒนาโซลูชั่นให้ตรงตามความต้องการของโรงพยาบาลอุดรธานีได้มากที่สุด

ใหม่กว่า เก่ากว่า