LG แสดงวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลในงาน CES 2023 มุ่งสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อทุกคน

ตอกย้ำพันธกิจเพื่ออนาคต และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อโลกและผู้คน ผ่านนิทรรศการเต็มรูปแบบในโซน ‘Better Life for All’ 

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในงาน CES 2023 ผ่านการจัดแสดงวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) รวมถึงนวัตกรรมสุดล้ำ ภายในนิทรรศการ Better Life for All สุดพิเศษ

แอลจีนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานด้านความยั่งยืน รวมถึงความสำเร็จด้าน ESG และโครงการในปัจจุบัน รวมถึงเป้าหมายในระยะยาว ผ่านนิทรรศการ ‘Better Life for All’ ซึ่งแบ่งการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เพื่อโลก (For Planet) เพื่อผู้คน (For People) และ ความมุ่งมั่นของเรา (Our Commitment) นอกจากนี้ยังเปิดตัวผลงาน 4 ชิ้นสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบในการประกวด LIFE’S GOOD Award ซึ่งเป็นเวทีประกวดนวัตกรรมตามแนวคิด Life’s Good ของแอลจีที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และมุ่งส่งเสริมนักประดิษฐ์ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับผู้คนและโลก

ประเด็นสำคัญตามเป้าหมายด้าน ESG ของแอลจีได้ถูกนำมาถ่ายทอดลงในทุกส่วนของนิทรรศการ Better Life for All โดยเอกสารข้อมูลภายในงานยังจัดทำอักษรเบรลล์ควบคู่ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถอ่านได้ นอกจากนี้ป้ายข้อมูลยังจัดวางให้อยู่ในระดับที่ผู้นั่งวีลแชร์อ่านได้สะดวก อีกทั้งยังมีล่ามผู้เชี่ยวชาญภาษามือคอยช่วยเหลือ และมีหุ่นยนต์ LG CLOi GuideBot คอยให้บริการภาษามือดิจิทัล ส่วนต่างๆ ในนิทรรศการยังสร้างขึ้นโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Better Life for All: นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และเป้าหมายปี 2030 เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ในโซนนิทรรศการ เพื่อโลก นำเสนอโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของแอลจี เช่น การสร้าง Sustainable Cycle หรือวงจรที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกของขั้นตอนในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เช่น การรวบรวม การกำจัด และการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่ ผู้เข้าชมจะได้เห็นว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์รีไซเคิลชิลซอของแอลจี ได้ถูกนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไร ไฮไลท์อื่นๆ ยังรวมถึงสวนอัจฉริยะแอลจี LG Smart Park ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชางวอน ประเทศเกาหลีใต้ และโรงงานประหยัดพลังงานของแอลจี รวมถึงเทคโนโลยีการรีไซเคิลโฟม Expanded Polystyrene (ESP) ที่แอลจีพัฒนาขึ้นเพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

ส่วนที่สองคือนิทรรศการภายใต้แนวคิด เพื่อผู้คน ซึ่งนำเสนอโครงการและความสำเร็จในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของแอลจีได้ เช่น การจัดทำคู่มือการใช้งานแบบเสียงและภาษามือ รวมถึงการพัฒนาฟีเจอร์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอลจีเพื่อเพิ่มการเข้าถึง เช่น ฟีเจอร์จดจำเสียง การสั่งการด้วยเสียง และเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองใช้ออพชั่นการเข้าถึงต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ทีวีแอลจี เช่น การแปลงเสียงบรรยายเป็นข้อความ และหน้าจอบรรยายเป็นภาษามือที่ย้ายตำแหน่งและปรับขนาดได้ง่าย

ส่วนสุดท้ายในโซน Better Life for All คือนิทรรศการภายใต้แนวคิด ความมุ่งมั่นของเรา ที่สะท้อนความทุ่มเทของแอลจีในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทตามแผน Better Life Plan 2030 ที่แอลจีตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตสินค้าลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2017 และพัฒนาให้สินค้าหลัก 7 รายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 20% ต่อหน่วยภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2020 นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์เพื่อช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแอลจีได้ภายในปี 2025 รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานแบบเสียงและวิดีโอแนะนำการใช้งานเป็นภาษามือสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแอลจี ภายในปี 2030

อี จอง ซอก หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลกของแอลจี อีเลคทรอนิคส์ กล่าวว่า “แอลจีไม่เคยหยุดท้าทายตัวเอง เพื่อสร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น และทำให้วิสัยทัศน์ Better Life for All กลายเป็นจริง นิทรรศการของแอลจีที่มุ่งเน้นเรื่อง ESG จะทำให้ผู้เข้าชมงาน CES ได้เข้าใจถึงคุณค่า ความมุ่งมั่น และความทุ่มเท ที่เป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าบนเส้นทางเพื่อความยั่งยืน รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เราพัฒนาขึ้น เพื่อทำอนาคตที่สดใสยิ่งกว่าให้กลายเป็นจริง”
ใหม่กว่า เก่ากว่า