งาน 2022 Huawei Mobile Innovation & Development Competition ปิดฉากลง พร้อมด้วยการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด


The Huawei Mobile Innovation & Development Competition ได้ปิดฉากลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยภายในงานได้มีการส่งแอปพลิเคชั่นเชิงนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดกว่า 2,500 รายจากทีมงานต่างๆ กว่า 5,000 ทีมในช่วง 100 วันที่ผ่านมา ทีมนักพัฒนาที่เป็นนักศึกษากว่า 530 ทีม และทีมนักพัฒนาหญิงกว่า 500 ทีมได้มีส่วนร่วมในการประกวดครั้งนี้ ส่งผลให้มีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมต่าง ๆ โดยกลุ่มนักพัฒนารุ่นเยาว์และนักพัฒนาที่เป็นผู้หญิงอย่างเต็มรูปแบบ

จำนวนผู้เข้าร่วมงานมากมายร่วมนำเสนอนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก

การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ 5 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ จีน เอเชียแปซิฟิค ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา ละตินอเมริกา โดยมีทีมงานข้าร่วมลงทะเบียนและแข่งขันเป็นจำนวนมาก

สำหรับการแข่งขันในจีนนั้น Koudai Story ได้รับรางวัล All-Scenario Coverage Award โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและรองรับในวงกว้างจากอุปกรณ์ที่มีความแตกต่างกันไป รวมทั้งนาฬิกา อุปกรณ์เทเลเมติกส์ แท็บเล็ต ซึ่งจะทำให้การบอกเล่าเรื่องราวเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงและทำได้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม ในขณะที่ผู้ที่ได้รับรางวัล The Student Innovation Award ได้แก่ Rehabilitation Housekeeper และ WEight โดย Rehabilitation Housekeeper ได้ผนวกรวมเข้ากับ Cloud Debugging หรือการแก้ไขจุดบกพร่องในระบบคลาวด์ และ Cloud Testing หรือการทดสอบระบบคลาวด์ และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการฝึกอบรมในด้านการฟื้นฟู ในขณะที่ WEight ได้รวม Cloud Functions หรือฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของคลาวด์ และ Cloud DB หรือฐานข้อมูลของคลาวด์ ตลอดจนนำเสนอโซลูชั่นอาหารเพื่อสุขภาพ

ในขณะที่ภูมิภาคอื่น ๆที่ ได้มีการจัดการแข่งขันนั้นก็สามารถดึงดูดความสนใจจากทีมที่ส่งผลงานระดับพรีเมียมและมีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีเป้าหมายที่จะปูทางไปสู่อนาคตแห่งดิจิทัลและนวัตกรรมที่ดีกว่าและสดใสกว่าเดิม เช่น KonsultaMD ในเอเชียแปซิฟิคที่ได้เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพในระดับสูง ส่วน Greenlt ในยุโรปก็ช่วยลดและบรรเทาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยการช่วยวางพื้นฐานสำหรับอนาคตที่ปราศจากคาร์บอน ส่วนการประกวดที่ตะวันออกกลางและแอฟริกานั้น Us And Them ได้ช่วยให้เด็ก ๆ ที่บกพร่องด้านสติปัญญาได้รับการฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูในเชิงวิทยาศาสตร์ที่บ้าน ส่วนในละตินอเมริกา Sofie – Red de bienestar ได้ให้การสนับสนุนด้านอารมณ์แก่กลุ่มผู้ใช้งานในวงกว้าง

การจูงใจด้วยผลประโยชน์ และสนับสนุนกลุ่มนักพัฒนา ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมอัจฉริยะในทุก ๆ โครงการ

การประกวดในปีนี้ยังมีรางวัลที่น่าตื่นเต้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงรางวัลจูงใจพิเศษ และทรัพยากรด้านบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์จาก AppGallery Connect

หัวเว่ยจะยังคงให้การสนับสนุนกลุ่มนักพัฒนาทั่วโลกต่อไป เพื่อให้นักพัฒนาเหล่านี้ได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ ด้วยการจัดเวทีประกวดและให้รางวัลจูงใจ เข่นเดียวกับอีโคซิสเต็มที่เน้นนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้โซลูชั่นอัจฉริยะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้มากกว่าที่เคยเป็นมา
ใหม่กว่า เก่ากว่า