Thai Health (สสส.) จับมือ WIND Training ส่ง AI ออกแบบกิจกรรมทางกายเฉพาะคนครั้งแรกในไทย

ฟิตกาย-ใจ ไกลโรคไม่ติดต่อ พร้อมเปิดใช้ฟรีที่แอปฯ “วินด์ เทรนนิ่ง”


สสส.ผนึกโครงการ WIND Training ผสานองค์ความรู้และนวัตกรรมพัฒนา 9 ตารางกิจกรรมทางกายเฉพาะบุคคลในแอปพลิเคชัน WIND Training ใช้งานง่ายทุกเพศวัย สนุกสนานได้ผลจริง ปลอดภัย ไร้บาดเจ็บ หวังกระตุ้นคนไทยขยันขยับลดเนือยนิ่ง สร้างเกราะคุ้มภัยโรคไม่ติดต่อ NCDs เปิดโหลดฟรี โดยใช้รหัส “สสส-2022” พิเศษสุดส่ง 3 ตารางซ้อมวิ่ง ชวนฟิตร่างกายก่อนลงสนาม “วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2022” Ready to Move On ณ สวนเบญจกิติ 29 ม.ค. 66

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ เปิดเผยว่า สสส.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยเข้ามาส่งเสริมประสิทธิภาพและกระตุ้นให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นเกราะป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs สาเหตุสำคัญต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 75% ของประชากรไทย โดยล่าสุดร่วมกับโครงการ WIND Training พัฒนาโปรแกรมการออกแบบตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลในแอปพลิเคชัน WIND Training ได้สำเร็จและเป็นครั้งแรกของไทยที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ผสานองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและแนวปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายเข้าไว้ด้วยกัน มีหลักการใช้งานที่ง่ายสามารถปฏิบัติตามได้ มีความสนุกสนาน เห็นผลในเชิงสุขภาพได้จริง รวมทั้งยังช่วยลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และมีความปลอดภัยไร้อาการบาดเจ็บหลังปฏิบัติ จึงเหมาะสำหรับกลุ่มคนทุกเพศวัย ซึ่งผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันฯ นี้ก็เสมือนกับมีผู้ฝึกสอนการมีกิจกรรมทางกายส่วนตัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเมื่อสามารถปฏิบัติตามตารางกิจกรรมทางกายได้อย่างสม่ำเสมอก็เท่ากับมีกิจกรรรมทางกายที่เพียงพอตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ระดับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ และเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายที่หนักขึ้น และเข้าสู่ชีวิตสุขภาวะเป็นภูมิคุ้มกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ 

ทั้งนี้โปรแกรมการออกแบบตารางกิจกรรมทางกาย ภายในแอปพลิเคชัน WIND Training เฉพาะในส่วนของสสส.ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายส่วนบุคคล สามารถเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายได้ทุกสถานที่และทุกเวลาโดยเฉพาะในพื้นที่ละแวกบ้าน ซึ่งประกอบไปด้วย 9 ตาราง เริ่มต้นตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มทำกิจกรรมทางกาย ด้วย 5 ตาราง คือ เริ่มขยับกับสสส., เลิกอยู่นิ่ง เดินวิ่ง 3 โล, ฮัลโล..5 โลแรก, วิ่งแล้วติดใจ ขอไป 10 โล และหุ่นฟิตติดบ้าน เพื่อสร้างแรงจูงใจและปรับสมดุลร่างกาย พฤติกรรมและความมั่นใจ ก่อนที่จะขยับไปสู่กิจกรรมทางกายในระดับหนักขึ้นในอีก 4 ตาราง คือ ลดน้ำหนักดักโรค, วิ่งรักษาความฟิต, 5 โลช้าไป ซ้อมใหม่ให้เร็วขึ้น และ 10 โล โชว์สปีด โดยสสส.เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถใช้แอปพลิเคชันฯ นี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านการดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ในโทรศัพท์มือถือ 

โดยผู้ที่พึ่งเริ่มต้นการมีกิจกรรมทางกายให้ใช้รหัส “สสส-2022” 

ส่วนผู้ที่ต้องการมีกิจกรรมทางกายในระดับที่หนักขึ้นให้ใช้รหัส “สสส-2022/2”

นพ.ภัทรภณ อติเมธิน ผู้จัดการโครงการ WIND Training ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน WIND Training กล่าวว่า แอปพลิเคชัน WIND Training เกิดจากแนวคิดในการป้องกันและลดอาการบาดเจ็บจากการมีกิจกรรมทางกายประเภทวิ่ง โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่หัวเข่า ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยจำนวนสูงมากในทุกๆ ปี เนื่องวิ่งผิดวิธี หรือการซ้อมที่ไม่มีแบบแผน การซ้อมหนักและวิ่งตามเพื่อนโดยไม่ได้คำนึงถึงศักยภาพของร่างกาย ซึ่งเมื่อเกิดการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าเรื้อรังก็จะนำไปสู่โรคเข่าเสื่อม 


ทั้งนี้ ภายหลังความร่วมมือกับสสส. แอปพลิเคชัน WIND Training ได้พัฒนาประสิทธิภาพของระบบโดยการเพิ่มประเภทการมีกิจกรรมทางกายเพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งที่สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่สำหรับคนทุกเพศวัยมากขึ้น และสามารถเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายได้ทั้งภายในบริเวณบ้าน ละแวกบ้าน หรือพื้นที่ขนาดจำกัด เช่น การทำงานบ้าน การขยับเขยื้อนร่างกาย การเดินหรือวิ่งและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริม โดยระบบการทำงานของแอปพลิเคชัน WIND Training จะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมและความสามารถในการมีกิจกรรมทางกายจากพื้นฐานของผู้ใช้เฉพาะราย เพื่อประมวลผลและสรุปเป็นตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลนั้นๆ นำไปฝึกปฏิบัติตาม โดยจุดเด่นนี้คือความแตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแบบองค์รวม ส่งผลให้ผู้ใช้งานอาจไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากศักยภาพและความทนทานต่อระดับการมีกิจกรรมทางกายที่แตกต่างกัน จนเกิดอาการบาดเจ็บ จนเลิกล้มการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นอันตรายมากเพราะจะนำไปสู่สาเหตุการเกิดโรคไม่ติดต่อ NCDsในที่สุด 

นอกจากนั้น แอปพลิเคชัน WIND Training มีระบบวิเคราะห์เพื่อกำหนดตารางกิจกรรมทางกายที่มีความแตกต่างกันถึง 60,000 รูปแบบเฉพาะบุคคล โดยจะจัดส่งให้ผู้ใช้ได้ปฏิบัติตามในทุกวันและทุกสัปดาห์ ซึ่งจะปรับเพิ่มระดับความหนักของการออกแรงมากขึ้นเมื่อผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำของตาราง แต่หากไม่สามารถทำได้ระบบเอไอจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมใหม่ต่อไป ซึ่งจะให้ประโยชน์ทั้งผู้ที่ไม่เคยมีกิจกรรมทางกายที่ต้องการเริ่มปฏิบัติแต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นได้อย่างไรรวมทั้งผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว สามารถปฏิบัติตามได้จริง มีความปลอดภัยลดอาการบาดเจ็บหลังการปฏิบัติ และจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้งานมีวินัยในการทำกิจกรรมทางกายได้อย่างสม่ำเสมอ ช่วยสร้างความมั่นใจในการปรับระดับกิจกรรมทางกายให้หนักขึ้น

ทั้งนี้ สสส. ยังเปิดให้ผู้สนใจสามารถใช้แอปพลิเคชัน WIND Training ฝึกซ้อมวิ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมงานเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ Thai Health Day Run 2022” 
Ready to Move On ในวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ สวนเบญจกิติ ตามระยะทางที่ได้สมัคร คือ 2.5 กม.ใช้รหัส 3KTHDR ระยะทาง 5 กม. รหัส 5 KTHDR และระยะทาง 10 กม. รหัส 10KTHDR ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
30 พฤศจิกายน 2565 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณ สงกรานต์ กันแก้ว ที่ปรึกษาด้านงานประสัมพันธ์โครงการโทรศัพท์ 099 480 6956
ใหม่กว่า เก่ากว่า