NITMX ชูนวัตกรรมการชำระเงินและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ จัดแสดงในงานประชุม APEC 2022


 

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ ร่วมสนับสนุนการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ปี 2565 หรือ APEC 2022 ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาค


สำหรับการประชุม APEC 2022 ถูกจัดขึ้นในหัวข้อหลัก คือ เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance. เพื่อเปิดกว้างสู่ทุกโอกาสด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม โดย บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการชำระเงินและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย Cross-Border Payment, National Digital Trade Platform (NDTP) และ Digital Supplychain Finance เพื่อยกระดับการให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าและการชำระเงินให้เกิดการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย


  • การชำระเงินระหว่างประเทศ (Cross-Border Payment) : เป็นบริการเพื่อเชื่อมโยงบริการชำระเงิน/โอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรม สามารถทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครือข่ายธนาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเพื่อค่าใช้จ่าย หรือการ scan QR เพื่อชำระค่าสินค้า ผู้จ่ายสามารถทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระตามสกุลเงินของตนได้ทันที  ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้จึงสามารถมั่นใจในความรวดเร็ว และปลอดภัยของระบบ พร้อมให้บริการใน 6 ประเทศ คือ สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา และเวียดนาม 
  • แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade Platform หรือ NDTP) : เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการนำเข้าและส่งออกของประเทศ โดยมุ่งหมายให้บูรณาการข้อมูลการค้า การขนส่ง และการเงินที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (National Single Window หรือ NSW) และแพลตฟอร์มการค้าต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการค้าของประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าและส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในเวทีการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย
  • บริการการสินเชื่อ Digital Supplychain Financing : เป็นบริการที่อยู่บน Infrastructure ของภาคธุรกิจใหม่ของประเทศ - ระบบ PromptBiz เพื่อช่วยภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เข้าถึงบริการทางการเงินผ่านดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ในอัตราที่เหมาะสมเป็นธรรม เพื่อทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในระบบการเงินที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตข้างหน้าได้


ความร่วมมือในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มีสมาชิกถึง 21 เขตเศรษฐกิจ จะเป็นโอกาสแห่งความร่วมมือที่สำคัญที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยจะได้รับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ  ซึ่ง NITMX พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ และขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำจากประเทศต่างๆ ที่จะมาประชุม APEC 2022 ไปพร้อมๆ กัน  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทย


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ผ่านทาง https://www.itmx.co.th


ใหม่กว่า เก่ากว่า