NetApp นำเสนอเครื่องมือนวัตกรรมเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น พร้อมกระตุ้นเป้าหมายด้านความยั่งยืนสำหรับองค์กรทั่วโลก

เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) บริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวน์และเน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ประกาศเปิดตัววิธีการใหม่ ๆ สำหรับองค์กร ในการตรวจสอบ จัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ โดย เน็ตแอพ ยังได้ระบุถึงความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สโคป 3 (GHG) ในระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ (ที่ผลิตโดยห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร) ภายในปี 2573 รวมถึงลดสโคป ลง 42 เปอร์เซ็นต์ (ควบคุมหรือเป็นเจ้าของโดยองค์กร) และ สโคป 2 (การซื้อไฟฟ้า ความร้อน และความเย็น) ของการปล่อย GHG ด้วยการนำเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์มาปรับใช้

 

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ที่เราเผชิญนั้นทำให้ทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เรากำลังบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์และลำดับความสำคัญในการดำเนินงานของธุรกิจของเราอย่างลึกซึ้ง” จอร์จ คูเรียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเน็ตแอพ กล่าว “เราเชื่อว่าความท้าทายด้านพลังงานของโลกที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ต้องการโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมมาช่วยแก้ไข และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันที่ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก นอกจากนี้เรายังมุ่งมั่นที่จะขยายแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนภายในธุรกิจของเราเองด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และสิ่งที่เราตั้งเป้าจะทำให้สำเร็จคือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน สโคป ลง 50 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2573”

 

เครื่องมือและข้อมูลใหม่ที่ประกาศใน NetApp INSIGHT จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เต็มที่ตามต้องการ ดังนี้: 

  • เน็ตแอพ BlueXP มอบประสบการณ์การจัดการสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์แบบไฮบริด เพื่อนำแอปพลิเคชันและบริการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดมาไว้ภายใต้การควบคุมเดียว โดย BlueXP จัดทำรายงานการใช้พลังงานพร้อมแดชบอร์ดที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลที่สำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการทางธุรกิจด้วยการใช้คาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เน็ตแอพ Cloud Insights Dashboard เป็นคุณสมบัติใหม่ที่รายงานการใช้พลังงานและอุณหภูมิสำหรับการจัดเก็บ ONTAP โดย เน็ตแอพ Cloud Insights ให้การมองเห็นและรายงานการใช้งานด้านการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลขององค์กรทั่วทั้งสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและบนระบบคลาวด์ เพื่อค้นหาและจัดการกับของเสียและการทำงานอย่างสิ้นเปลือง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ และสามารถลดต้นทุนและของเสีย รวมถึงการลดการปล่อยมลพิษขององค์กรได้
  • การวิเคราะห์วัฏจักรการทำงาน (Lifecycle Assessment: LCA) รายงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยใช้ประโยชน์จากวิธี Product Attribute Impact Algorithm (PAIA) ซึ่ง เน็ตแอพ เป็นผู้ให้บริการที่เน้นการจัดเก็บข้อมูลรายแรกที่เข้าร่วม PAIA เป็นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนจาก MIT โดยกลุ่ม PAIA ช่วยให้ เน็ตแอพ สามารถผลิต LCA ที่มีความคล่องตัวสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานชั้นนำ เช่น EPEAT, IEEE 1680.1 และ Grenelle ริเริ่มการติดฉลากผลิตภัณฑ์ของฝรั่งเศส
  • การรับประกันประสิทธิภาพพื้นที่เก็บข้อมูล 4:1 ของ เน็ตแอพ สำหรับเวิร์กโหลด SAN ถือเป็นคำมั่นสัญญาของ เน็ตแอพ ที่จะช่วยให้องค์ดรต่าง ๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้นโดยใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยลง ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมการรับประกันที่ครอบคลุมระบบออลแฟลชทั้งหมดของ ONTAP รวมถึง AFF A-Series, AFF C190, All SAN Array และ FAS500f

กลุ่มเครื่องมือและบริการทั้งหมดของ เน็ตแอพ ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมไฮบริดมัลติคลาวด์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและความยั่งยืนของแต่ละองค์กร และมอบแนวทางแบบองค์รวมที่ครอบคลุมเพื่อสร้างโครงสร้างไอทีที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

 

  • การจัดระดับระบบคลาวด์ ของ เน็ตแอพ (Cloud Tiering) ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถย้ายข้อมูลที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน ซึ่งมักจะคิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่าของพื้นที่ข้อมูลทั้งหมดของบริษัท ได้โดยอัตโนมัติและราบรื่น จากพื้นที่จัดเก็บ ONTAP ในองค์กรไปยังระบบคลาวด์ โดยการจัดระดับระบบคลาวด์นี้จะช่วยลดปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่จำเป็นหรือข้อมูลที่ต้องคงอยู่ในศูนย์ข้อมูล ผ่านการขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน การรวม และการบีบอัดข้อมูลเข้าด้วยกัน ซึ่งลูกค้าที่ใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระดับกลางของเน็ตแอพสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) ได้ถึง 56.3 เมตริกตัน ภายในช่วงระยะเวลาห้าปี
  • เน็ตแอพ Cloud Data Sense เป็นแค็ตตาล็อกข้อมูลและโซลูชันการจัดหมวดหมู่ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำแผนที่และจัดประเภทข้อมูลบนคลาวด์และข้อมูลภายในองค์กรทั้งหมด ซึ่งการทำความเข้าใจข้อมูลสามารถช่วยให้องค์กรไอทีลดต้นทุนการจัดเก็บและยกระดับความยั่งยืนผ่านการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้ เช่น การระบุข้อมูล cold dataที่อยู่ในองค์กร และอาจย้ายไปยังระบบคลาวด์เพื่อลดพลังงานที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล เป็นต้น
  • เน็ตแอพ Active IQ (AIQ) เป็นเครื่องมือ AIOps ที่นับรวมต้นทุนการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership: TCO) สำหรับข้อมูลที่ใช้บ่อยและเข้าถึงที่จัดเก็บไว้ในองค์กร และเครื่องมือ การจัดระดับระบบคลาวด์ TCO ของเน็ตแอพจะคำนวณการประหยัดที่เกิดจากการย้ายไปยังคลาวด์
  • เน็ตแอพ Harvest 2.0 และ Grafana Dashboard สำหรับ ONTAP ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้พลังงานของฮาร์ดแวร์ เน็ตแอพ ในขณะที่ เน็ตแอพ Fusion ซึ่งเป็นเครื่องมือการปรับขนาดและการกำหนดค่า จะให้ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตามการกำหนดค่าแบบเฉพาะ

 

"องค์กรต่าง ๆ ต้องการการมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะความยั่งยืนและประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ของตน เพื่อให้องค์กรตระหนัก และเข้าใจได้มากขึ้นว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนได้อย่างไร ซีซาร์ เซอร์นูดา ประธานของ เน็ตแอพ กล่าว “เรามีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา รวมกับความพยายามในการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ของเราเอง รวมถึงทำให้องค์กต่าง ๆ มีเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นในการลดต้นทุน ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการตัดสินใจตามการปล่อยมลพิษเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามเป้าหมายที่แต่ละองค์กรวางไว้”

 

ความมุ่งมั่นและความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของเน็ตแอพได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งรวมถึง EcoVadis หน่วยงานจัดอันดับคะแนน ESG ให้แก่ซัพพลายเออร์ตามจริงในองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และการจัดซื้ออย่างยั่งยืน ที่ได้มอบระดับ Gold ให้แก่ เน็ตแอพ ทำให้ เน็ตแอพ อยู่ในกลุ่ม 7% แรกของบริษัททั้งหมดที่จัดอันดับโดย EcoVadis

 

เน็ตแอพ เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งโปรแกรม ENERGY STAR ของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูล โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลหลายระบบที่ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ENERGY STAR 2.1 ได้แก่ ระบบจัดเก็บข้อมูล NetApp AFF, FAS และ E-Series

 

ในปลายปีนี้ ESG Impact Report ฉบับที่ ของเน็ตแอพจะเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยตัวรายงานจะครอบคลุมกลยุทธ์ ESG รวมถึงกิจกรรม ความคืบหน้า ตัวชี้วัด และประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินงานทั่วโลกของเน็ตแอพ สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2565


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บเพจด้านความยั่งยืนของเน็ตแอพ

ซีรีส์ความยั่งยืนบน NetAppTV

ใหม่กว่า เก่ากว่า