HUAWEI จับมือการท่าเรือแห่งประเทศไทย (Port Authority of Thailand) ร่วมเซ็น MoU เพื่อพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะในไทย


บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) โครงการความร่วมมือวิจัยและก่อสร้างท่าเรืออัจฉริยะ ท่าเรือ 5G และท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในไทย รวมทั้งการมุ่งฝึกทักษะบุคลากรในประเทศ รองรับเทรนด์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

นายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้ว่า “ในฐานะที่หัวเว่ยเป็นผู้นำเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีและอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ เป็นผู้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ทุกผู้คน ทุกบ้าน และทุกองค์กร เพื่อการสร้างโลกอัจฉริยะที่เชื่อมต่อถึงกันอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้เราจำเป็นต้องทำผ่านความร่วมมือที่เปิดกว้างกับพาร์ทเนอร์ในอีโคซิสเต็ม นี่ถือเป็นครั้งแรกที่หัวเว่ยได้รับเกียรติเพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยหัวเว่ยจะช่วยสนับสนุนด้านแนวทางการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมท่าเรือของประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัลในระยะเวลา 3 ปีตามที่ระบุในรายละเอียดบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในด้านการทำวิจัยและการก่อสร้างท่าเรืออัจฉริยะ (Port Digitalization) ท่าเรือ 5G และท่าเรือสีเขียว พร้อมทั้งยกระดับความรู้และทักษะของบุคลากรผ่านการเรียนรู้และกิจกรรมการฝึกอบรมอีกด้วย” 

ด้านนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมจุดแข็งของกันและกัน โดยเราตั้งเป้าว่าจะขยายความร่วมมือทั้งในด้านธุรกิจ ร่วมพัฒนาโซลูชัน และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเพื่อสรรค์สร้างนวัตกรรมระดับแนวหน้าให้แก่อุตสาหกรรมท่าเรือและการขนส่งในภาพรวมของประเทศไทย หัวข้อหลักในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะประกอบไปด้วยการร่วมกันแสวงหาบริการดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ “ระดับโลก” ในประเทศไทย รวมถึงการร่วมมือกันระหว่าง กทท. และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดความรู้และถ่ายโอนทักษะและบริการระหว่างกัน”

เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย และหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันในเชิงกลยุทธ์ เพื่อการวิจัยและร่วมกันหาทางสร้างท่าเรืออัจฉริยะ ซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงมองหาแนวทางการสานต่อความร่วมมือทางธุรกิจด้านอื่น ๆ พัฒนาบริการโซลูชั่นที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันคิดค้นเทคโนโลยีอันทันสมัยที่จะสามารถนำมาใช้กับท่าเรือและธุรกิจด้านโลจิสติกส์ทั่วไปได้

ทั้งนี้ หัวเว่ย ประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ สำหรับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย กับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีนายเควิน เฉิง ประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม
ใหม่กว่า เก่ากว่า