Google Wallet รองรับการใช้งานร่วมกับ Fitbit Sense 2 และ Versa 4

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้งาน Fitbit Sense 2 และ Fitbit Versa 4 โดยเฉพาะ เพราะว่าในตอนนี้สามารถเข้าถึงการใช้งาน Google Wallet แล้ว ส่วน Google Maps จะสามารถใช้งานได้เร็วๆ นี้

นอกเหนือจากคุณสมบัติใหม่บน Fitbit Sense 2 และ Versa 4 แล้ว Google ได้ประกาศขยายการรองรับ Google Wallet ไปยังอีก 12 ประเทศ ได้แก่ อาร์เมเนีย, ไซปรัส, จอร์เจีย, คีร์กีซสถาน, ลิกเตนสไตน์, ลักเซมเบิร์ก, มาเลเซีย, มอลตา, เม็กซิโก, สโลวีเนีย, ไทย และเวียดนาม

โดยการใช้งาน Google Wallet บนอุปกรณ์ Fitbit สามารถเปิดใช้งานได้ผ่าน Fitbit Pay เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการใช้งานไปอีกขั้น ซึ่งบริการ Google Wallet เป็นบริการที่สามารถใช้งานได้ทั้งัตรเครดิตและเดบิต(ในบางประเทศ) ทำให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการ Google Wallet ได้ง่ายมากขึ้น

ปล. ในประเทศไทย Google Wallet สามารถใช้งานได้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าในประเทศไทยที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพ และบัตรกรุงไทย (เคทีซี) เท่านั้น

ใหม่กว่า เก่ากว่า