DIAGEO ประกาศความร่วมมือกับ Kenan Foundation Asia เสริมแกร่งทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาผ่านโครงการ “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่”

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าพรีเมียมระดับโลก จับมือมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ประกาศความร่วมมือระยะยาว ผ่าน โครงการ “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่” เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวและบริการให้กับนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยประเดิมกิจกรรมแรกด้วยการจัดอบรมให้กับนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาอื่น ๆ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จำนวนกว่า 280 คน เพื่อให้พวกเขามีทักษะความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยว เตรียมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในอุตสาหกรรมต่อไป

มร. ภูนีต นารัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) หรือ DMHT กล่าวว่า “ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการท่องเที่ยวและการบริการไปทั่วโลก ดิอาจิโอตระหนักดีว่าทักษะด้านการบริการแบบสร้างสรรค์และมืออาชีพจะช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของไทย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ก้าวไปอีกขั้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการหายไปเป็นจำนวนไม่น้อย หลายคนยังไม่สามารถทำงานได้ และทำให้การฝึกฝนและพัฒนาทักษะไม่ต่อเนื่อง เราจึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการช่วยนักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและมีทักษะที่ทันกับยุคสมัย สอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้านการอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการบริการ ภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืนที่เรียกว่า SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS ของเรา”

โครงการ “Learning for Life: เสริมทักษะภาคบริการให้ได้งานที่ใช่” เป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ Learning for Life ของดิอาจิโอ ที่ได้นำความชำนาญในธุรกิจ ทั้งความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มและการบริการ การส่งเสริมการดื่มอย่างรับผิดชอบ เข้ามาผสมผสานกับทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นด้านอื่น ๆ สำหรับการทำงาน เพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนรู้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินงานมาอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการจัดอบรมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริง รวมถึงยังได้ขยายขอบเขตการอบรมไปให้กับผู้ที่สนใจ และผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคการบริการทั่วประเทศไทยด้วย

ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวว่า “การอบรมในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาที่สนใจการเตรียมพร้อมเข้าทำงานในภาคบริการ ถือเป็นเรื่องดีที่นักศึกษาได้รับการอบรมทักษะต่าง ๆ ทั้งทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านดิจิทัล ทักษะด้านอาชีพเรื่องการบริการเครื่องดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ การเตรียมความพร้อมด้านการค้นหางานที่ใช่ และการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางเพศในที่ทำงาน จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทชั้นนำระดับโลก ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาและเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี หวังว่านักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะสามารถต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้และใช้ทักษะที่ได้ในการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อช่วยกันผลักดันอุตสาหกรรมภาคบริการของไทยให้ก้าวหน้าต่อไป”

ภายใต้แผนงานด้านความยั่งยืน SOCIETY 2030: SPIRIT OF PROGRESS บริษัท DMHT ได้ตั้งเป้าในการอบรมให้ความรู้ทักษะด้านการบริการให้กับนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียเป็นจำนวนกว่า 1,200 คนภายในปีแรก ในขณะที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้มีคนเข้าร่วมโครงการ Learning for Life ถึง 15,000 คนภายในปี 2030 โดยโครงการจะจัดอบรมให้ทั้งนักศึกษาที่กำลังศึกษา นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา รวมไปถึงผู้ที่สนใจและผู้ที่ทำงานอยู่ในภาคการบริการทั่วประเทศไทย โดยมีการออกแบบการอบรมให้เข้าถึงง่ายและใช้เทคโนโลยีออนไลน์เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับคนไทยและร่วมกันผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทย

ใหม่กว่า เก่ากว่า