3 องค์กรชั้นนำ เตรียมจัดงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2022 ยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเพื่อความสามารถการแข่งขันในอนาคต


 

นิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (ICTI), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เตรียมจัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION SYMPOSIUM 2022” ภายใต้แนวคิด “Leveraging Thailand's Digital Economy for Future Competitiveness” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกองค์กรทุกขนาด ทุกอุตสาหกรรมได้ปรับกระบวนการดำเนินงานและขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีดร.อรรชกา สีบุญเรือง  ประธานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ)  เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Leveraging Thailand’s Digital Economy for Future Competitiveness” พร้อมมอบรางวัล “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2022”  แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ดิจิทัล ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  พร้อมจัดสัมมนาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานองค์กรธุรกิจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่องค์กรดิจิทัลอย่างแท้จริงจากวิทยากรกว่า 20 ราย ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เข้าร่วมงานฟรี ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.thailanddt.com/  ใหม่กว่า เก่ากว่า