Vertiv เปิดตัวแนวทางการประยุกต์ใช้ Data Center อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่พยายามลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนและการใช้น้ำ

แนวทางใหม่นำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเทคโนโลยีที่ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมก้าวไปสู่การดำเนินงานแบบ Net Zero

วันนี้ เวอร์ทีฟ (NYSE: VRT) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญและความต่อเนื่อง เปิดตัวแนวทางการประยุกต์ใช้ดาต้า เซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนหรือ Guide to Data Center Sustainability ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์สำหรับเจ้าของดาต้า เซ็นเตอร์ และผู้ประกอบการที่ต้องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานของตนตามรายงานของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ International Energy Agency ดาต้า เซ็นเตอร์มีสัดส่วนประมาณ 1% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก โดยระบุว่าอุตสาหกรรมสามารถควบคุมผลกระทบของกำลังการผลิตที่กำลังเพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานได้ทั้งหมดแล้วก่อนปี 2563 ด้วยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% และองค์กร Market Intelligence ได้คาดการณ์ว่าการเติบโตของดาต้า เซ็นเตอร์จะเพิ่มขึ้น 13% ต่อปีในช่วงห้าปีข้างหน้า อีกทั้งด้วยองค์กรยังมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดปริมาณการใช้น้ำกันมากขึ้น จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานบางรายพยายามค้นหาโซลูชันใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อุปกรณ์ ขจัดความไร้ประสิทธิภาพที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่ เลิกใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นที่ต้องใช้น้ำในปริมาณมาก และลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากคาร์บอนTJ Faze หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการมีส่วนร่วม ESG แห่งเวอร์ทีฟ กล่าวว่า เราเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานทั่วทั้งอุตสาหกรรมต่างเร่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของตน และแนวทางใหม่นี้ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการดังกล่าว การที่ทุกคนต่างมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพในการดำเนินงานส่งผลให้เกิดการพัฒนาครั้งสำคัญ แต่ตอนนี้จำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ และใช้ระบบที่ชาญฉลาดมากขึ้นเพื่อลดการปล่อยมลพิษและการใช้น้ำในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานแก่องค์กร ผู้ให้บริการโคโลเคชัน และคลาวด์ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เวอร์ทีฟจะเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและการพัฒนาครั้งใหม่นี้ทั่วทั้งภาคส่วนดังกล่าว”ด้วยอุตสาหกรรมนี้เกิดความตื่นตัวในประเด็นดังกล่าวกันมากขึ้น จึงมีผู้ปฏิบัติงานในระดับไฮเปอร์สเกลขนาดใหญ่เป็นผู้กำหนดเป้าหมายที่มุ่งให้เกิดคาร์บอนเป็นกลางหรือเป็นลบคาร์บอนภายในสิ้นทศวรรษนี้ ผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์กำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดรับกับเป้าหมายดังกล่าวและพัฒนาแผนงานสำหรับทั่วทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโคโลเคชันหลายรายกำลังเปลี่ยนไปใช้การดำเนินการที่ทำให้เกิดคาร์บอนเป็นกลางและประหยัดน้ำเพื่อให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และต้องสอดรับกับเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้าระดับองค์กรซึ่งพยายามจัดการกับผลกระทบของดาต้า เซ็นเตอร์ภายในองค์กรเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวด้วยแนวทางการประยุกต์ใช้ดาต้า เซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนของเวอร์ทีฟได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงานไว้ดังนี้

  • การใช้งานเชิงธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • วิธีการที่โครงสร้างพื้นฐานของดาต้า เซ็นเตอร์ และเทคโนโลยีเสริมกำลังพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งาน และการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น
  • ทรัพยากร กรอบการดำเนินงาน และตัวชี้วัดสำหรับการดำเนินการและวัดผลการโครงการด้านความยั่งยืน
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบและการใช้งานดาต้า เซ็นเตอร์ที่ส่งผลกระทบต่ำ

ท่านสามารถศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ดาต้าเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนได้ที่ Vertiv.comใหม่กว่า เก่ากว่า