LINE STICKERS เร่งเครื่องหนุนศักยภาพครีเอเตอร์ไทย ปรับโครงสร้าง CREATORS CLUB จัดหนักแจกโบนัสใหญ่สูงสุด 120,000 บาทต่อเดือน


LINE STICKERS เดินหน้าพันธกิจยกระดับครีเอเตอร์ไทยสู่สากล จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครีเอเตอร์ผ่านโปรแกรม CREATORS CLUB ล่าสุดเพิ่มเงินโบนัสกระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ด้วยเงินรางวัลพิเศษสูงสุดถึง 120,000 บาทต่อเดือน ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์สู่อาชีพอิสระสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ทำรายได้เทียบเท่างานประจำ

CREATORS CLUB คือ โปรแกรมส่งเสริมการออกผลงานใหม่ให้ครีเอเตอร์ได้สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานออกสู่ตลาดด้วยการสะสมแต้มจากยอดขายเพื่อให้ได้โบนัสที่เร้าใจทุกเดือน เพื่อกระตุ้นการทำงานของครีเอเตอร์ทั้งการสร้างสรรค์ผลงานใหม่และการเพิ่มยอดขายให้กับสติกเกอร์ที่วางขายในตลาดอยู่แล้ว โดยเส้นทางอาชีพของครีเอเตอร์ภายใต้โปรแกรมนี้ ครีเอเตอร์จะสามารถพัฒนาตัวเองจากครีเอเตอร์หน้าใหม่ หรือกลุ่ม ROOKIE CREATORS ไปสู่ MASTER CREATORS ที่จะมีการแบ่งตามระดับจากการสะสมแต้มที่ได้จากยอดขาย โดยในแต่ระดับจะได้รับเงินโบนัสและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก LINE STICKERS มากขึ้นตามลำดับ

ล่าสุด CREATORS CLUB ได้ปรับโครงสร้างการให้โบนัสใหม่โดยให้โบนัสเพิ่มมากขึ้นถึง 600% รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ กับผู้ที่สามารถทำยอดขายและสะสมแต้มติดอันดับ Ranking ที่สูงขึ้นได้ โดยแบ่งประเภทการจัดอันดับดังนี้

  • Rookie Creators Club คือ ครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่ออกสติกเกอร์กับ LINE อย่างน้อย 1 ชุด และจะได้รับสิทธิในการออกสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) กับ LINE เมื่อทำยอดขายและมีแต้มสะสม 3,300 แต้มขึ้นไป
  • Master Creators Club คือ ครีเอเตอร์ที่ออกสติกเกอร์กับ LINE มาแล้วอย่างน้อย 1 ชุด และมีแต้มสะสม 3,300 แต้มขึ้นไป ซึ่งจะได้รับสิทธิได้รับการโปรโมทจากทาง LINE โดยจะแบ่งครีเอเตอร์ออกเป็น Rank ต่างๆ ได้แก่ Rank S, Rank A และ Rank B ซึ่งจะแบ่งการสะสมแต้มเป็น 2 โปรแกรม คือ สติกเกอร์ครีเอเตอร์ (Creators Stickers) และสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) โดยครีเอเตอร์จะต้องสะสมแต้มให้ได้ตามเกณฑ์เพื่อจะมีสิทธิได้รับโบนัสพิเศษจาก LINE ดังนี้
    • สติกเกอร์ครีเอเตอร์ (Creators Stickers) ครีเอเตอร์จะได้รับโบนัส 5,000 บาท เมื่อสามารถสะสมแต้มเลื่อนระดับจาก Ranking B เป็น Ranking A และรับเงินเพิ่มอีก 50,000 บาท รวมเป็น 55,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์ เมื่อสามารถสะสมแต้มได้เพิ่มจาก Ranking A เป็น Ranking S

    • สติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) ครีเอเตอร์จะได้รับโบนัส 15,000 บาท เมื่อสามารถสะสมแต้มเลื่อนระดับจาก Ranking B เป็น Ranking A และรับเงินเพิ่มอีก 50,000 บาท รวมเป็น 65,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสุดยอดครีเอเตอร์ เมื่อสามารถสะสมแต้มได้เพิ่มจาก Ranking A เป็น Ranking S

ทั้งนี้ ในการสะสมแต้มเพื่อรับโบนัสเงินพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จะเป็นการสะสมแต้มภายในระยะเวลา 1 เดือน (สติกเกอร์รูปแบบภาพนิ่งนับเป็น 1 แต้มต่อ 1 ดาวน์โหลด และสติกเกอร์รูปแบบอื่นๆ นับเป็น 2 แต้มต่อ 1 ดาวน์โหลด) โดยไม่จำกัดจำนวนครีเอเตอร์ที่ได้รับโบนัสในแต่ละเดือน และจะนับแต้มสะสมจากสติกเกอร์ 5 ชุดแรกที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดของสติกเกอร์แต่ละประเภทสำหรับสติกเกอร์ครีเอเตอร์ (Creators Stickers) และนับยอดดาวน์โหลด 7 วันแรกของสติกเกอร์ทางการ (Official Stickers) โดยครีเอเตอร์แต่ละคนสามารถทำยอดขายรับโบนัสได้สูงสุดถึง 120,000 บาท

การปรับโครงสร้างโปรแกรม LINE CREATORS CLUB ครั้งนี้ เป็นไปตามภารกิจของ LINE CREATORS BUSINESS ที่มุ่งเน้นในการผลักดันครีเอเตอร์ในการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สามารถเติบโตในสายอาชีพได้อย่างเหมาะสม มีรายได้ประจำมากเพียงพอในการยึดเป็นอาชีพอิสระ และสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจ Commercial Arts ในรูปแบบต่างๆ เช่น Licensing IP Business และ NFT สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสเกลที่ใหญ่ขึ้นได้ ผู้สนใจเข้าสู่อาชีพครีเอเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของทีม LINE CREATORS และสนุกไปกับโปรแกรม LINE CREATORS CLUB สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://lin.ee/OBtGZcv/sknj/PR
ใหม่กว่า เก่ากว่า