กรุงศรี คิกออฟ Krungsri Innovation x Chiang Mai ศูนย์กลางนวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชนสายเทค ต่อยอดผู้นำดิจิทัลแบงก์กิ้งของเมืองไทย


กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เปิดตัว Krungsri Innovation x Chiang Mai ซึ่งเป็นฮับสายฟินเทคแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ก่อตั้งโดยสถาบันการเงินในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้และอัปเดตเทรนด์สำหรับคอมมูนิตี้สายเทค (TECH Community) และเป็นพื้นที่สำหรับแสดงความสามารถและสร้างสรรค์ทางด้านการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล โดยกรุงศรี ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีแบบบูรณาการทั้งส่วนดิจิทัลและไอทีแบบคู่ขนานเท่านั้น การสร้างฮับด้านนวัตกรรมในเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่ ยังมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านความร่วมมือของ กรุงศรี กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัย และสตาร์ทอัพท้องถิ่น

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้งของประเทศไทย กรุงศรี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมด้านการเงินดิจิทัลให้กับประเทศไทย ที่ไม่เพียงเน้นการศึกษาและต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีทางด้านการเงินให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเท่านั้น แต่เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อเดินหน้าสรรค์สร้างระบบนิเวศทางการเงินแห่งอนาคตที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพื้นที่ให้เหล่า Tech Talent ได้มานำเสนอและแลกเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ รวมทั้งมาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์จากเหล่ากูรูสายเทค ที่จะเป็นการช่วยต่อยอดสู่นวัตกรรมทางด้านการเงินใหม่ ๆ อันจะก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการเงินและเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต”

Krungsri Innovation x Chiang Mai ถือเป็นศูนย์กลางเพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech) เต็มรูปแบบแห่งแรกนอกเหนือจากในกรุงเทพฯ ที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกรุงศรี ซึ่งมีแผนงานเพื่อต่อยอดการเติบโตด้านเทคโนโลยี รวมถึงสร้างโอกาสในสายงานด้านฟินเทคไปสู่หัวเมืองชั้นนำของประเทศ โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรก ด้วยศักยภาพทั้งด้านทำเลที่ตั้ง Tech Talent และสตาร์ทอัพ รวมทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อการต่อยอดในองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเงิน โดยฮับแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นเสมือนคอมมูนิตี้สายเทคแบบอเนกประสงค์ ตอบสนองความต้องการด้านการทำงานแบบ “Work from Anywhere” ของกรุงศรี และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของเครือธนาคารกรุงศรีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอื่น ๆ ในโซนภาคเหนือ สามารถมาใช้เพื่อทำงาน ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันกับ Tech Talent หรือสตาร์ทอัพในพื้นที่ รวมถึงเปิดกว้างให้กับผู้ที่สนใจในสายอาชีพฟินเทคและพร้อมมาร่วมงานกับกรุงศรีในอนาคตอีกด้วย

นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “พัฒนาการทางด้านธุรกิจการเงินในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแค่เพียงการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัล หรือสิ่งทันสมัยมารวมเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น สำหรับ กรุงศรี เรามองไปไกลกว่านั้น โดยเราให้ความสำคัญกับการบูรณาการธุรกิจกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล รวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ให้มีความสอดคล้องสมดุล เพื่อส่งมอบโซลูชันด้านการเงินที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าตั้งแต่ระดับบุคคลจนถึงองค์กรธุรกิจ โดยมี กรุงศรี นิมเบิล เป็นส่วนธุรกิจที่กรุงศรีแตกยอดออกมาเพื่อดูแลและพัฒนาธุรกิจสายฟินเทคเราเฟ้นหาและส่งเสริมผู้มีศักยภาพ ให้มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสร้างสรรค์พัฒนาร่วมกับเรา ซึ่งที่ผ่านมา กรุงศรี นิมเบิล ได้ช่วยผลักดันให้ Talent มากมายสามารถต่อยอดไอเดียที่นำไปสู่การก่อตั้งธุรกิจหรือการคิดค้นโซลูชันด้านการเงินที่น่าสนใจ และนอกจากแผนการสนับสนุนสตาร์ทอัพท้องถิ่น เรายังมีแผนที่จะร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และบุคลากรสายเทคร่วมกันในอนาคตอีกด้วย”

“สำหรับ กรุงศรี การร่วมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมการเงิน และเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาระบบนิเวศการเงินแห่งอนาคตถือเป็นอีกภารกิจที่เรายึดถือมาอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวย่างสำคัญที่เราได้ขยับขยายชุมชนฟินเทคของเราไปสู่หัวเมืองหลักอย่างเชียงใหม่ ที่นับเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านฟินเทครองจากกรุงเทพฯ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Krungsri Innovation x Chiang Mai จะได้เป็นเสมือนบ้านและชุมชนอันอบอุ่น ที่คนสายเทคจะได้มารวมตัวกันและสร้างสรรค์ต่อยอดเพื่อธุรกิจฟินเทคอย่างแท้จริง” นายสยาม กล่าวปิดท้าย

Krungsri Innovation x Chiang Mai ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกสนามบินเชียงใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของฮับแห่งใหม่ได้ที่ Facebook: Nimble by Krungsri
ใหม่กว่า เก่ากว่า