HUAWEI นำเสนอโซลูชันน้ำมันและก๊าซที่งานหัวเว่ย คอนเนกต์ ประจำปี 2022 ที่ดูไบ


ที่งานหัวเว่ย คอนเนกต์ (HUAWEI CONNECT) ประจำปี 2565 ที่ดูไบ หัวเว่ยได้เปิดตัวโซลูชันน้ำมันและก๊าซที่ตอบโจทย์การใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ 2 รายการด้วยกัน ได้แก่ โซลูชันเครือข่ายแหล่งน้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการ (Integrated Oil & Gas Field Network) และสถานีบริการน้ำมันอัจฉริยะ (Smart Gas Station)

โซลูชันเครือข่ายแหล่งน้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการ ตอบสนองทุกความต้องการด้านเครือข่าย

ระบบเครือข่ายบ่อน้ำมันมีปัญหาท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความยุ่งเหยิงในการวางสถาปัตยกรรมเครือข่าย เลเยอร์เครือข่ายหลายระดับ ความยากลำบากในการบำรุงรักษา และความน่าเชื่อถือน้อย ปัญหาเหล่านี้ทำให้แหล่งน้ำมันและก๊าซใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ยาก

หัวเว่ยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในการวางแผนและให้คำปรึกษาด้านเครือข่าย โดยได้สร้างเครือข่ายแบบบูรณาการสำหรับบ่อน้ำมันและก๊าซโดยเฉพาะ โซลูชันดังกล่าวใช้การประมวลผลแบบเอดจ์ ปัญญาประดิษฐ์ ฮาร์ดไปป์ไอโซเลชัน และ IPv6+ ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมเครือข่ายรวมที่บริหารได้จากส่วนกลาง เช่นเดียวกับเครือข่ายอเนกประสงค์ด้วยความปลอดภัยแบบบูรณาการ

  • สถาปัตยกรรมรวม: โซลูชันดังกล่าวนำเทคโนโลยีเครือข่ายมาผสานรวมกันแบบฟูลสแต็ก ทั้ง PON เกรดอุตสาหกรรม, Wi-Fi 6, 5G และ IPv6 สร้างเครือข่ายรวมสำหรับแหล่งน้ำมันและก๊าซ สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบรวมนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของคลาวด์ เครือข่าย เอดจ์ และอุปกรณ์ ครอบคลุมบริการบ่อน้ำมันและก๊าซทั้งหมด
  • การบริหารจัดการจากส่วนกลาง: แพลตฟอร์มบริหารจัดการงานบำรุงรักษา (O&M) รวมในที่เดียวนี้ ผสานรวมอุปกรณ์เครือข่ายภายนอกทั้งหมด ทำหน้าที่บริหารจัดการอุปกรณ์ทั้งเครือข่ายจากส่วนกลาง และแสดงภาพเครือข่ายทั้งหมดเพื่อทำ O&M ทั่วไป
  • เครือข่ายอเนกประสงค์: โซลูชันเครือข่ายแหล่งน้ำมันและก๊าซแบบบูรณาการของหัวเว่ย ผสานรวมสถาปัตยกรรม ประสบการณ์ และการทำ O&M เข้าไว้ด้วยกัน รองรับการให้บริการต่าง ๆ เช่น การผลิต วิดีโอ สำนักงาน และชุมชน ทั้งหมดบนเครือข่ายกายภาพหนึ่งเดียว ช่วยลดการลงทุนขององค์กร
  • ความปลอดภัยแบบบูรณาการ: โซลูชันดังกล่าวใช้เทคโนโลยีฮาร์ดไปป์ไอโซเลชัน (hard pipe isolation) เช่น Flex-E และ NHP เพื่อยกระดับการทำไอโซเลชันเพื่อความปลอดภัยระหว่างเครือข่ายบริการต่าง ๆ โดยไม่เพิ่มต้นทุนการสร้างเครือข่าย

โซลูชันสถานีบริการน้ำมันอัจฉริยะ รวมทุกประสบการณ์ไว้ในที่เดียว

สถานีบริการน้ำมันเป็นบริการประจำวันที่มีความสำคัญในการค้าปลีกน้ำมัน โดยเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจและบริการต่าง ๆ ที่สถานีบริการน้ำมัน

ในการทำเช่นนี้ หัวเว่ยได้บูรณาการขีดความสามารถทางเทคนิคแบบฟูลสแต็กทั้งหมด และทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างโซลูชันสถานีบริการน้ำมันอัจฉริยะ โซลูชันดังกล่าวประกอบด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลส่วนกลางสำหรับทั้งองค์กร ทั้งยังวางข้อกำหนดในการรวบรวมวิดีโอ มาตรฐานการเข้าถึง IoT และโมเดลข้อมูลระดับสถานีแบบรวม จากนั้น ก็จะผสานรวมระบบย่อยบริการต่าง ๆ ที่แยกส่วนกัน เช่น หัวจ่ายเชื้อเพลิง มิเตอร์วัดระดับของเหลว และแพลตฟอร์มชำระเงิน ก่อให้เกิดแพลตฟอร์มที่วิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างครอบคลุม ช่วยให้ผู้ค้าปลีกน้ำมันบริหารจัดการข้อมูลสถานีจากระยะไกลได้อย่างชาญฉลาด

นอกเหนือจากการควบคุมจากส่วนกลางแล้ว หัวเว่ยยังได้เปิดตัวแพลตฟอร์มเอดจ์ที่บูรณาการและบรรจบกันอย่างชาญฉลาด โดยอาศัยฟิวชันคิวบ์ (FusionCube) เพื่อให้เกิดการบรรจบกันอย่างอัจฉริยะของเอดจ์ แพลตฟอร์มดังกล่าวผสานรวมโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการที่มีอยู่เดิมของสถานีบริการน้ำมัน และอำนวยความสะดวกในการทำ O&M ทั้งยังบูรณาการการประมวลผล การจัดเก็บ เครือข่าย และอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งมอบ IoT และการตรวจจับตามข้อกำหนดบริการต่าง ๆ

  • บริการอัจฉริยะ: ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าเติมน้ำมันรถได้โดยไม่ต้องออกจากรถ ทำให้ใช้เวลาเติมน้ำมันเพียง 2 นาที จากเดิมที่ใช้เวลา 6 นาที ซึ่งทำให้ผู้ใช้มีความสุขยิ่งขึ้นและสถานีก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การตลาดอัจฉริยะ: ระบบจะแสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันและโปรโมชันต่าง ๆ เพื่อดึงดูดผู้ใช้งานและเพิ่มรายได้จากบริการหลักและบริการค้าปลีก
  • การบริหารจัดการอัจฉริยะ: การดำเนินการทั้งหมดจะแสดงผลเป็นภาพ เพื่อระบุการกระทำที่มีความเสี่ยง ติดตามบันทึก และใช้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องบริการและการทำ O&M

ในอนาคต หัวเว่ยจะเดินหน้าสำรวจกรณีการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซต่อไป หัวเว่ยจะร่วมมือเพื่อนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ และสำรวจหาโซลูชันตามลักษณะการใช้งาน เพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ปลดล็อกประสิทธิภาพของนวัตกรรมดิจิทัล และผลักดันการพลิกโฉมสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ใหม่กว่า เก่ากว่า