GWM จับมือ OR ติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว EV Station Pluz I GWM ร่วมเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าไทยอย่างต่อเนื่อง


เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าต่อยอดความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อติดตั้งชุดเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว (DC) ด้วยกำลังไฟฟ้าสูงถึง 120 กิโลวัตต์ภายใต้แบรนด์ EV Station PluZ I GWM ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าของไทย (xEV Leader) ที่พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน โดยครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างค่ายรถยนต์กับบริษัทชั้นนำของไทยที่ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก ในการติดตั้งชุดเครื่องชาร์จ Co-Brand ร่วมกันครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายขยายในสาขานำร่องภายในปีนี้ 2 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่การเป็นสังคมยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายภาครัฐและเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เป็นผู้ลงนาม
นายณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “นับตั้งแต่ก้าวแรกจนเข้าสู่ปีที่สองของการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มีพันธกิจสำคัญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไฟฟ้าและบริการคุณภาพ ตลอดจนมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคควบคู่ไปกับการพัฒนาและสร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย เรามีเป้าหมายที่จะขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ได้ทั้งสิ้น 55 แห่งภายในปี 2565 ผ่านการดำเนินงานสามรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 1. G-Charge Super Charging Station 2. สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ GWM Partner Store 3. Destination Charge หรือการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อให้บริการครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ความร่วมมือระหว่าง เกรท วอลล์ มอเตอร์ และ OR ในครั้งนี้ ถือเป็นการขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายสถานีตามแหล่งชุมชนและสถานที่สำคัญๆ ทั่วไปในรูปแบบ Destination Charge ซึ่งจะไม่เพียงช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกสบายและความอุ่นใจในระหว่างการเดินทางให้กับผู้บริโภค แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่จะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เติบโต พร้อมทั้งขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอขอบคุณ OR ที่ได้ให้ความไว้วางใจและร่วมมือสนับสนุนการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง”

นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) กล่าวว่า “หนึ่งในพันธกิจของ OR คือการสร้าง Seamless Mobility โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะต้องการพลังงานชนิดใดสำหรับการเดินทาง เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ รวมทั้งมุ่งมั่นผลักดันการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการเดินทางและการขนส่งให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) โดยความร่วมมือกับ GWM ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ OR ร่วมมือกับค่ายรถยนต์ที่มีความมุ่งมั่นและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้รถไฟฟ้าสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าแบรนด์ EV Station PluZ I GWM ในพื้นที่ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ รวมถึงพื้นที่ในโรงแรมชั้นนำ ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่หันมาใช้รถไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยความร่วมมือครั้งนี้ มีแผนที่จะขยายชุดเครื่องชาร์จ EV Station Pluz I GWM ในสาขานำร่องภายในปี 2565 และพร้อมที่จะแสวงหาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เครือโรงแรมชั้นนำ หรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น”
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ OR ในการร่วมศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมโยงระบบโครงข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Roaming) ในสถานีชาร์จ EV Station PluZ ให้ลูกค้าสามารถค้นหาสถานีชาร์จ EV Station PluZ จองเข้าใช้บริการ ชำระเงินออนไลน์ และตรวจสอบประวัติการใช้งานข้ามเครือข่าย (Roaming) ที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ (Seamless) ผ่านเครือข่ายสถานีชาร์จ EV Station PluZ ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Station โดยความร่วมมือดังกล่าว มีแผนที่จะขยายชุดเครื่องชาร์จ EV Station Pluz I GWM ในสาขานำร่องจำนวน 2 แห่งภายในปี 2565 เน้นติดตั้งที่แหล่งชุมชน และสถานที่ไลฟ์สไตล์ต่างๆ

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) มุ่งมั่นเคียงข้างเติบโตไปด้วยกันกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอัจฉริยะที่ช่วยสร้างประสบการณ์การเดินทางที่สะอาด ปลอดภัย และสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคชาวไทย ควบคู่ไปกับการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย และพร้อมที่จะยืนหยัดเป็นอีกหนึ่งกำลังและแรงใจเคียงข้างผู้บริโภคและสังคมไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตต่อไป
ใหม่กว่า เก่ากว่า