GWM ผนึกพลัง depa ยกระดับทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้นักศึกษา สร้างกำลังบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง


 

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เดินหน้าผลักดันศักยภาพและการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้เครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมทั้งมอบรถยนต์ไฟฟ้า ORA จำนวน 1 คันสำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต สานต่อภารกิจของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่มุ่งมั่นก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) ซึ่งพร้อมดูแลและเติบโตเคียงข้างสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้รับเกียรติจาก นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ ผศ. ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นผู้ลงนาม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม


นายครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบสองปีหลังจากที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราได้เห็นความสามารถของเยาวชนที่ควรค่าแก่การส่งเสริม เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับทักษะและสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การกำดับดูแลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เราเชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้รวมถึงรถยนต์ ORA จาก เกรท วอลล์ มอเตอร์ จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงคณะครูอาจารย์ ได้เก็บเกี่ยวองค์ความรู้เชิงลึกด้านยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือกตลอดจนสร้างระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยกระดับความแข็งแกร่งของวงการยานยนต์และเศรษฐกิจไทยให้เป็นที่ประจักษ์บนเวทีระดับโลกในท้ายที่สุด”


ผศ. ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จะส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในเครือข่ายของดีป้า ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  ที่กำลังจะเปิดศูนย์การเรียน SIAMTECH Electric Vehicle Learning Center (EV-LC) ซึ่งถือเป็นอีกแหล่งสำคัญในการผลิตกำลังคนดิจิทัลของประเทศ ได้สามารถเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะสำคัญด้านยานยนต์ไฟฟ้า ก่อนก้าวสู่การเป็นบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานของประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศูนย์การเรียนรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษา และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต”ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้ให้การสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงานและสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับนักศึกษา การสนับสนุนการแข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก Thammasat Undergraduate Business School (TUBC) ซึ่งเป็นเสมือนเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากนานาประเทศได้ประชันความรู้ความสามารถและทักษะการคิดวิเคราะห์ และความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เพื่อศึกษา ออกแบบ ตลอดจนสร้างอุปกรณ์ชุดฝึกยานยนต์สมัยใหม่จากรถยนต์จริง โดยโครงการดังกล่าวยังครอบคลุมสถานศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์อีกภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอีกด้วย


เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะระดับโลก” (Global Intelligent Technology Company) มุ่งมั่นขับเคลื่อนเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการจ้างงานและการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรไทยผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคส่วนต่างๆ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ พัฒนาทักษะทางอาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมจริงให้กับเยาวชน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ใหม่กว่า เก่ากว่า