Vertiv เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลฉบับแรก

ในรายงานกล่าวถึงความมุ่งมั่นของ Vertiv ในการประหยัดพลังงานและน้ำ นโยบาย DE&I และกิจกรรมด้าน ESG

วันนี้ Vertiv (NYSE: VRT) ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชั่นความต่อเนื่องที่สำคัญระดับโลกได้เริ่มเผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG: Environmental, Social, and Governance) ฉบับแรก ถือเป็นรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม ESG ที่เปิดเผยสู่สาธารณชนครั้งแรกของบริษัท


รายงานของ Vertiv ฉบับนี้ยังได้สรุปแนวทางการประหยัดพลังงานและน้ำ รวมถึงนโยบายด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (DE&I: Diversity, Equity and Inclusion)  สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG  โดยเนื้อหาในรายงานยังเสมือนเป็นบรรทัดฐานของการดำเนินงานในองค์กรในอนาคตอีกด้วย


คุณร็อบ จอห์นสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Vertiv กล่าวว่า “ทุกคนทราบดีว่าการเชื่อมต่อนั้นสำคัญกับชีวิตประจำวันและเศรษฐกิจโลกมากแค่ไหน รวมถึงโลกของเราก็ยังกระหายข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโซลูชั่นของเราได้ช่วยให้ระบบข้อมูลเปิดและเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน เราก็ยังตระหนักถึงผลกระทบในปัจจุบันที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้เราจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะตอบสนองความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความสำคัญให้มากกว่าเดิม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของเราไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ เราก็กำลังค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความสำคัญอีกด้วย”


คณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ Vertiv ประกอบไปด้วยผู้นำระดับอาวุโสจากในองค์กร กำลังผลักดันให้เกิดการประเมินประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนทั่วทั้งบริษัท โดยในรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่น่าสนใจไว้ดังต่อไปนี้

  • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่และรุ่นอัปเกรดที่มีคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานและน้ำสูง โดยผลิตภัณฑ์อีกหลายรุ่นยังมีแผนจะทยอยวางจำหน่ายในทั้งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และในอีกสองสามปีต่อจากนี้
  • การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มุ่งให้ความสำคัญด้านการประหยัดพลังงานและการปล่อยมลพิษของดาต้า เซ็นเตอร์ ได้แก่ โครงการ EcoEdge PrimePower Project (E2P2)Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA), European Data Centre Association (EUDCA) และ RISE Partnership Program.
  • การตรวจสอบภายใน Scope ที่ 1 และ 2 เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  • การพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปรับปรุงเพื่อช่วยให้องค์กรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
  • มีอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานลดลง 12% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยพิจารณาจากอัตราการบาดเจ็บโดยรวมของหน่วยงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสหรัฐอเมริกา (TRIR)
  • เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมในระดับสากลขององค์กร
  • พนักงานสตรีหลายท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารภายในช่วงสองปีที่ผ่านมา รวมถึงคุณ Sheryl Haislet ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ และคุณ Stephanie Gill หัวหน้าที่ปรึกษากฎหมายอีกด้วย

คุณ Anand Sanghi ประธาน ASI (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย) แห่ง Vertiv กล่าวว่า “จากการที่เราได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าและพันธมิตรของ Vertiv ทั่วทั้งภูมิภาค เราพบว่าประเด็นด้านความยั่งยืนและการประหยัดพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี บริการ และการวางเป้าหมายโดยรวมขององค์กร การเผยแพร่รายงานฉบับนี้เกิดขึ้นพอดีกับการที่เราได้เคยบอกลูกค้าว่า 'เราได้ยินเสียงของคุณ' ซึ่งนั่นเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการผลิตโซลูชั่นและเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย”


ท่านสามารถศึกษาข้อมูลหรือดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ Vertiv.com

ใหม่กว่า เก่ากว่า