การตลาดล้ำหน้าในช่วงการแพร่ระบาด


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังพลิกโฉมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกิจจำนวนมากที่เปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลนั้นกำลังวิ่งนำหน้าคู่แข่งของตนเพราะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เป็นจริงและวัดผลได้ นอกจากนี้การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ได้กลายเป็นวิถีชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วด้วย โดยคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนี้จะมีมูลค่าถึง 360,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2568


เห็นได้ชัดว่าผู้บริโภคได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ดิจิทัล ธุรกิจจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานและการตลาดไปสู่ช่องทางดิจิทัล กลุ่มธุรกิจที่ใช้ระบบดิจิทัลแค่เพียงบางส่วนจะต้องเผชิญกับความจริงอันน่าตกใจที่ว่า การเปลี่ยนโฉมด้วยดิจิทัลถึงร้อยละ 57 ประสบความล้มเหลวซึ่งยังไปไม่ถึงเป้าหมายแรกที่ตั้งเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องบริหารจัดการการค้าปลีกและการสื่อสารหลายช่องทางควรใช้แนวทางการจัดการแบบรอบด้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจด้วยการใช้ข้อมูลเป็นหลักได้


อีกทั้งการทำงานด้านการตลาดก็กำลังมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วจะดีกว่าไหมถ้าองค์กรมีแพลตฟอร์มการตลาดแบบรวมศูนย์เพื่อช่วยให้องค์กรกลายเป็นผู้นำในการแข่งขันที่ทุกคนใช้ดิจิทัลกันหมด  


บริหารจัดการเส้นทางของลูกค้าที่กระจายอยู่คนละที่ด้วยการใช้แพลตฟอร์มการตลาดแบบรวมศูนย์ที่เหมาะสม 


จากการสำรวจของ Mckinsey พบว่า ผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่างและหลังการระบาดครั้งใหญ่ โดยระบุว่า ผู้บริโภคในอินโดนีเซียร้อยละ 60 ตั้งใจจะซื้อสินค้าออนไลน์ต่อไปหลังเกิดโรคระบาด การสำรวจยังพบว่าคนไทยร้อยละ 68 และคนฟิลิปปินส์ร้อยละ 80 กำลังลดระดับความภักดีต่อแบรนด์และหันมาสนใจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ แทน


เมื่อลูกค้าจับจ่ายซื้อของในพื้นที่ที่อยู่กระจายกันออกไปกว่าเดิม กลุ่มธุรกิจพบว่า การใช้งบประมาณเพื่อทำการตลาดดิจิทัลจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจ (Call to Action) ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผู้บริโภคกำลังพิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ในออนไลน์ และส่งผลให้มี Conversion Rate ที่สูงขึ้น ด้วยกลุ่มธุรกิจกำลังจะเริ่มประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มแบบครบวงจรซึ่งจะช่วยให้บริหารจัดการความสามารถทางการตลาดแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักการตลาดจะสามารถคาดการณ์เส้นทางของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างประสบการณ์ตามความต้องการของลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทางซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้


ทุกวันนี้ การทำการตลาดให้ฉับไวตามเทรนด์ต้องมีการประสานงานระหว่างทีมต่าง ๆ ในแต่ละแคมเปญไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการส่งข้อความสารพัดสารพันผ่านหลายช่องทาง อีกทั้งต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อตามให้ทันภูมิทัศน์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงต้องวิเคราะห์ข้อมูล และดึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์จากไซโลข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ได้อีกด้วย


การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจะสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลได้มากกว่าเดิม 


เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) คาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากข้อมูลของ Ernst & Young แพลตฟอร์มเทคโนโลยีและการสร้างคุณค่าจากข้อมูลจะช่วยให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์นั้นซ้ำ ๆ (Customer Stickiness) หากสามารถตอบสนองความต้องการของมวลชนได้ กลุ่มธุรกิจที่ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและเอนจิ้นสำหรับสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลนั้นจะสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าโดยนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ


ระบบวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้กลุ่มธุรกิจสามารถติดตามประสิทธิภาพของการทำการตลาดแต่ละครั้งได้ รวมถึงยังประเมินแนวโน้มของแต่ละโปรแกรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ แพลตฟอร์มการตลาดแบบรวมศูนย์ที่มีเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (BI) จะเอื้อให้กลุ่มธุรกิจสามารถประมวลผลข้อมูลไปเป็นความรู้และจับแนวโน้มรวมถึงโอกาสต่าง ๆ ทั้งยังเอื้อให้องค์กรเกิดความคล่องตัวและพร้อมรับมือกับกลุ่มตลาดใหม่ ๆ อีกด้วย


การใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับปัญญาประดิษฐ์จะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจปลดล็อกความสามารถได้เพิ่มขึ้น นั่นก็คือ การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ระบบเรียนรู้ความคิดของคน (Cognitive Analytics) และความสามารถในการคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้าในอนาคต เมื่อระบบวิเคราะห์ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กลุ่มธุรกิจก็จะมีเครื่องมือที่สามารถสร้างคุณค่าได้จากทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของลูกค้าและในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับสินค้า (Customer Touchpoint)กลุ่มธุรกิจต่างแข่งขันกันเพิ่ม 'ประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่เจาะจงเป็นพิเศษ' (Hyper-personalised) เพื่อลดช่องว่างในธุรกิจซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์และความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าหากเทียบกับกลุ่มธุรกิจที่ตามเกมไม่ทัน  ก็จะมีเพียงแต่การทำการตลาดด้วยระบบอัตโนมัติ (automation) เท่านั้นที่จะขับเคลื่อนให้แบรนด์ก้าวไปได้ไกลกว่าเดิม ทั้งในด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า รวมถึงสร้างประการณ์อันน่าตื่นตา ปรับเปลี่ยน และสร้างความพึงพอใจซึ่งการเปลี่ยนไปใช้ดิจิทัลทั่วไปทำไม่ได้ ดังนั้น 'แพลตฟอร์มการตลาดแบบรวมศูนย์' ช่วยให้แบรนด์บรรลุความคาดหวังและก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ไปได้ ลูกค้าจึงจะได้รับประสบการณ์อันต่อเนื่องซึ่งมีส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้นอีกด้วย


ระบบอัตโนมัติช่วยพัฒนากระบวนการและความคิดสร้างสรรค์


กลุ่มธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าที่มีอยู่ในมือเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ และประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติและเพื่อสร้างกลุ่มคนที่สนใจในสินค้าหรือบริการ (Leads) ที่มีคุณภาพได้ ในเอเชียแปซิฟิก ยังมีความต้องการระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพิ่มขึ้นโดยมีนักการตลาดลงทุนในเทคโนโลยีการตลาดถึงร้อยละ 79 ซึ่งเอื้อให้ตลาด E-Commerce เติบโตและดัชนียอดขายเพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้ย้ำให้เห็นถึงความต้องการระบบการตลาดอัตโนมัติ


กลุ่มนักการตลาดและ CMO สามารถใช้ระบบอัตโนมัตินี้จัดการกิจกรรมทางการตลาดได้หลายช่องทาง ทั้งสร้างกลุ่มคนที่สนใจในสินค้าหรือบริการและ Conversion ให้มากขึ้นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละแคมเปญและสร้างรายได้ตามเป้าหมาย ส่วนภาระงานที่ซ้ำซากจำเจก็ให้ระบบทำให้โดยอัตโนมัติเพื่อลดความคลาดเคลื่อน (Margin of error) ลงและช่วยประหยัดเวลา ด้วยเหตุนี้นักการตลาดจึงมีเวลาในการวิเคราะห์และทำการตลาดได้อย่างชาญฉลาด ภาระงานทางการตลาดตั้งแต่การรวบรวมคำถามที่พบบ่อยทั่วไป การทำจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์ไปจนถึงงานขั้นสูง เช่น การสร้างคอนเทนต์ที่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบ่อย ๆ ก็สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติแบบไร้ที่ติ นักการตลาดจึงมีเวลาไปให้ความสนใจในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามบริบท (Contextual Engagement) ที่เหมาะสมในวงจรชีวิตของลูกค้าแต่ละราย


ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงทำกิจกรรมในแต่ละวันในโลกออนไลน์ แบรนด์ควรให้ความสำคัญในการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากยิ่งขึ้น กลุ่มธุรกิจจึงสามารถสร้างความยืดหยุ่นและความสม่ำเสมอเพื่อรับมือกับความท้าทายไปพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง Unified Marketing Platforms จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ได้ดี โดยกลุ่มธุรกิจสามารถจัดการ เชื่อมต่อ และเปลี่ยนภาระงานให้เป็นระบบอัตโนมัติให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นมา ซึ่งช่วยให้ทำในสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด นั่นก็คือ การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่เข้ามาหาคุณในทุก ๆ วันนั่นเอง

ใหม่กว่า เก่ากว่า