LINE เดินหน้าสร้างความสุขให้คนไทย ประกาศลดราคา LINE STICKERS และ LINE MELODY ให้แชตเพลินกว่าที่เคย

 

แฟนสติกเกอร์ เมโลดี้ มีเฮ!!! กลุ่มธุรกิจ LINE Consumer Business ประกาศปรับลดราคา LINE STICKERS และ LINE MELODY ที่ขายผ่านทุกช่องทาง ตอบรับความท้าทายทางเศรษฐกิจ มุ่งให้คนไทยสามารถเติมเต็มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ สร้างสีสันการสื่อสารผ่าน LINE ได้อย่างมีความสุขกว่าเดิม โดยปรับลดราคา LINE STICKERS แบบทางการของไทย (Local Official Stickers) ที่ออกใหม่ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ราคาลดลงจาก 69 บาท เหลือ 59 บาทและ LINE MELODY ปรับราคาลดลงจาก 69 บาท เหลือ 59 บาท ผู้ใช้งานสามารถเริ่มดาวน์โหลดสติกเกอร์และเมโลดี้ในราคาลดลงได้แล้ววันนี้ บนแอปพลิเคชัน

ใหม่กว่า เก่ากว่า