โอกาสสุดท้ายในการสมัคร Golden Pin Design Award 2022 การแข่งขันที่นักออกแบบชาวไทยพลาดไม่ได้

เพื่อแสดงศักยภาพของคนไทยบนเวทีออกแบบระดับโลก 
 

Golden Pin Design Award (GPDA) ประจำปี 2022 ขอเชิญชวนนักออกแบบไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กร ชาวไทยและทั่วโลกร่วมแสดงผลงานโค้งสุดท้ายของปีนี้ พลาดไม่ได้ในการร่วมเป็นหนึ่งในเวทีรางวัลซึ่งมีประวัติอันยาวนานและเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบที่มีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก เพื่อชิงรางวัลประกาศนียบัตร Design Mark ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความโดดเด่นในการออกแบบ และถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ 


รางวัล GPDA ก่อตั้งขึ้นในปี 2524 รางวัลด้านการออกแบบที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในตลาดประชากรที่พูดภาษาจีนทั่วโลก และมีสถาบันวิจัยการออกแบบแห่งไต้หวัน (Taiwan Design Research Institute: TDRI) เป็นผู้อำนวยการจัดงาน โดยมีสำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กระทรวงการเศรษฐกิจของไต้หวัน เป็นผู้จัดงาน GPDA จัดขึ้นทุกปีเพื่อเชิดชูผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงการจากทีมนักออกแบบและนักอุตสาหกรรมใน 4 ประเภท คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบพื้นที่ การออกแบบการสื่อสาร และการออกแบบเชิงบูรณาการ มีขั้นตอนการตัดสินที่เข้มงวดและยุติธรรมโดยคณะกรรมการซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมออกแบบ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 7 กรกฎาคม 2565 ที่เว็บไซต์ https://my.goldenpin.net/en ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 3,500 ดอลลาร์ไต้หวันต่อผลงาน แจกโค้ดฟรีสำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาติดต่อคุณณฐมน ศรัทธา โทร. 08-3462-6324 หรือคุณจิราพรรณ หอมชิตโทร. 06-5964-9391 

ใหม่กว่า เก่ากว่า