ผลสำรวจจาก Lenovo พบว่า 3 ใน 5 ของ CIO ต้องการเปลี่ยนเกินครึ่งของเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้ตอบโจทย์มากกว่าเดิม


ผลสำรวจล่าสุดจากเลอโนโว ซึ่งสำรวจบทบาทหน้าที่ของ CIO หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ ทั่วโลก พบว่า บทบาทหน้าที่ของ CIO ในปัจจุบันนั้นรับผิดชอบมากขึ้นกว่าการดูแลด้านเทคโนโลยีขององค์กร แต่ยังรวมถึงช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีเสมือนเป็นแกนกลางหลักที่เชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน กลยุทธองค์กร, ไฟแนนซ์, นวัตกรรม, ปฎิบัติการณ์, หรือแม้กระทั่งการจัดหาคัดสรรพนักงาน ด้วยเหตุนี้เอง CIO ในปัจจุบันจึงมีบทบาทการทำงานที่เพิ่มขึ้น โดยต้องรับหน้าที่ทำงานร่วมกับผู้นำของแต่ละแผนกเพื่อปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อเทคโนโลยีคือแกนกลางในทุกส่วนของธุรกิจ CIO กว่า 500 ราย จากทั่วโลกต่างมีความคิดเห็นที่ตรงกันว่า ธุรกิจจะต้องมีการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลและความอยู่รอดทางธุรกิจ

 • CIO เกือบทั้งหมดที่ทำแบบสำรวจเชื่อว่าบทบาทของตนเองมีการพัฒนาและขยายออกไปกว่าเก่ามากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยพวกเขาได้เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจทางธุรกิจที่นอกเหนือกว่าเรื่องเทคโนโลยี
  • CIO ถึง 9 ใน 10 ราย กล่าวว่า บทบาทและความรับผิดชอบของพวกเขาได้ขยายออกไปนอกเหนือจากด้านเทคโนโลยี โดยบทบาทที่เพิ่มเติมมีทั้งใน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานทางธุรกิจ (56%) ด้านสังคมและความยั่งยืน/ESG (45%) ด้านความแตกต่างที่เท่าเทียม/DE&I (42%) ด้านทรัพยากรบุคคล/การมองหาพนักงานที่มีความสามารถ (39%) และด้านการขาย/การตลาด (32%)
  • 82% กล่าวว่าบทบาท CIO ของตนเองมีความท้าทายมากขึ้นเมื่อเทียบกับสองปีก่อน ซึ่งเป็นความท้าทายที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การใช้ AI และระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการรับพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาเพื่อร่วมทีมและทำงานรูปแบบรีโมท
  • CIO พบว่าปัญหาที่แก้ไขยากมักเกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว/ความปลอดภัยของข้อมูล (66%) การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์/แรนซัมแวร์ (66%) การตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้ทัน (65%) การจัดการระบบนิเวศของผู้จำหน่ายไอทีที่ไม่เป็นระเบียบ (61%) และการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ (60%)
 
 • CIO ส่วนใหญ่เชื่อว่าบทบาทของตนเองภายในองค์กรมีอิทธิพลมากขึ้น
  • มากกว่า 3 ใน 4 ของ CIO กล่าวว่า พวกเขามีส่วนกับการเติบโตและความมั่งคั่งโดยรวมของบริษัทมากกว่าผู้บริหารขั้นสูงในแผนกอื่น ๆ
  • 88% ของ CIO เห็นด้วยกับประโยคที่ว่า “บทบาทของฉันในฐานะ CIO ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดในการดำเนินงานของบริษัทหรือองค์กรของฉัน” 

 • CIO ที่ถูกสำรวจต่างเห็นพ้องกันว่า ผู้จำหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่องค์กรของตนมีบทบาทสำคัญกับความสำเร็จโดยรวมของบริษัท
  • 61% ของ CIO ที่ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า หากธุรกิจไม่เริ่มการลงทุนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ในช่วงระยะไม่กี่สัปดาห์ธุรกิจจะประสบกับปัญหาอย่างแน่นอน และนี่คือสัญญาณบ่งบอกถึงบทบาทของเทคโนโลยีว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจ มากกว่าเป็นเครื่องมือเพื่อการลดต้นทุน
  • ในอีกห้าปีข้างหน้า CIO มีความคาดหวังให้ ผู้ขายหรือผู้จัดหาเทคโนโลยี มีส่วนช่วยในการ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง การเพิ่มความคล่องตัวให้แก่องค์กร (60%) การการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบและการดำเนินงาน (52%) ช่วยลดความซับซ้อนในการปรับใช้และบำรุงรักษาเทคโนโลยี (50%) และเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน (43%)
  • 8 ใน 10 ของ CIO เห็นด้วยว่าผู้จำหน่ายเทคโนโลยีของตนมี "ประสิทธิภาพสูงในการต่อยอดพัฒนา ซึ่งเป็นตัวช่วยเพิ่มผลิตผลโดยรวมของบริษัทของพวกเขา"

 • เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายใหม่ ๆ และความรับผิดชอบที่เปลี่ยนแปลงไป CIO มีความเห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยี(Tech Stack) ในปัจจุบันยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้อีก
  • เมื่อมีโอกาสในการรีบูตจากศูนย์ CIO ส่วนใหญ่ (57%) กล่าวว่าพวกเขาอยากปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีภายในองค์กรใหม่เกือบทั้งหมดหากทำได้
  • เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 63% ของบริษัทต่าง ๆ กำลังใช้บริการ Device-as-a-Service ในกลุ่มเทคโนโลยี (Tech Stack) มากขึ้น
  • เมื่อรูปแบบของธุรกิจเปลี่ยนไป CIO เกือบทั้งหมด (92%) จะพิจารณาเพิ่มข้อเสนอสำหรับ aaS ใหม่อย่างแน่นอนหรืออาจจะอีกในอีกสองปีข้างหน้า
 
มร. เคน หว่อง ประธานกลุ่มธุรกิจ Lenovo Solutions and Services Group กล่าวว่า “CIO สมัยใหม่คือผู้ ‘ควบคุมภารกิจ’ ขององค์กร ซึ่งบทบาทของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่การนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืน ไปจนถึงการเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน และการจัดการปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไอทีทั่วโลก ในปัจจุบัน CIO ทำหน้าที่รับผิดชอบไม่เพียงแค่ระบบเทคโนโลยีทั้งระบบ แต่ยังรวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่เทคโนโลยีได้เข้าไปมีบทบาท ซึ่งรายงานการวิจัยของเลอโนโวแสดงให้เห็นว่าเหล่า CIO พร้อมสำหรับความท้าทายใหม่ ๆ และพวกเขากำลังมองหาพันธมิตรผู้ขาย เพื่อนำองค์กรของพวกเขาสู่ความสำเร็จ”

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ซับซ้อนและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้โซลูชันไอทีที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น โซลูชันของเลอโนโวจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างขององค์กร ผ่านบริการ Everything-as-a-Service บน ​​Lenovo TruScale ซึ่งให้ความยืดหยุ่นที่สอดคล้องไปกับโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานที่ลูกค้าต้องการและตรงตามงบประมาณที่มีอยู่ ผสานด้วยความเชี่ยวชาญและบริการของเลอโนโวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ CIO มีเวลาเพื่อเสริมสร้างธุรกิจด้านกลยุทธ์และอื่น ๆ มากขึ้น ซึ่งเมื่อธุรกิจทุกขนาดกำลังต้องการความยืดหยุ่นเพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ โซลูชันรูปแบบ Cloud-like หรือเหมือนคลาวด์ที่ปรับขนาดได้คือคำตอบของสิ่งที่พวกเขามองหา

การคาดการณ์อุตสาหกรรม ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Technology Business Research ได้ระบุว่า Device Subscription Service มีการเติบโตจากปี 2020 ถึงปี 2024 ที่ CAGR 26% และศูนย์ข้อมูลบริการสมัครสมาชิกได้เติบโตขึ้น 42% ในช่วงเวลาเดียวกัน2 โซลูชัน As-a-Service เป็นเครื่องมือสนับสนุนและบริการที่สำคัญต่อภารกิจของลูกค้า ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีตามต้องการได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว พร้อมทั้งลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพที่มากขึ้น

บริการของเลอโนโวมีความยืดหยุ่นและเรียบง่าย ซึ่งช่วยองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ภาคการศึกษา ไปจนถึงภาคอากาศยาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทั้งยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการดำเนินงานในอนาคตได้อีกด้วย

ใหม่กว่า เก่ากว่า